תפריט ניווט מהיר
משרד עו"ד ונוטריון בחיפה - דנה שביט
אשמח לעזור בכל שאלה

מהי עבירת תקיפה? מה ההגדרה של אלימות פיזית?

תוכן עניינים
עבירת תקיפה - אלימות פיזית

תקיפה מהי?

סעיף 378 לחוק העונשין, קובע את הגדרתה של עבירת התקיפה:

"המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה;"

הסעיף אף קובע כי, "הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות."

המדובר בהגדרה כללית ובסיסית של עבירת התקיפה, כאשר החוק מוסיף ומחלק עבירות אלו למספר עבירות על פי רמת החומרה.

עבירה של תקיפה סתם (כפי שיוסבר בהמשך) הינה ברף הנמוך ביותר של עבירות אלו, ואילו עבירת התקיפה בכוונה מחמירה הינה החמורה שבעבירות התקיפה השונות (העונש בצידה הינו של 20 שנות מאסר).

במאמר זה נפרט לגבי מספר עבירות תקיפה / אלימות פיזית.

תקיפה סתם

כקבוע בסעיף 379 לחוק העונשין, אדם התוקף שלא כדין את חברו, דינו מאסר שנתיים.

עבירה זו של תקיפה סתם הינה ברף הנמוך ביותר של החומרה בסדרת עבירות התקיפה.

לדוגמא, סטירה או דחיפת אדם אחר, ללא גרימת חבלה, יש בהן כדי לענות על הגדרת העבירה של תקיפה סתם.

תקיפה חבלנית (תקיפה הגורמת חבלה של ממש)

סעיף 380 לחוק העונשין קובע שמי שתוקף את אדם וגורם לו חבלה של ממש, דינו מאסר שלוש שנים.

מהי חבלה?

לפי חוק העונשין, חבלה מוגדרת כ: "מכאוב, מחלה או ליקוי גופניים, בין קבועים ובין עוברים".

למשל, סטירה בפניו של אדם וגרימת המטומה (סימן כחול), תיחשב, בין היתר, כעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש.

תקיפות שונות

סעיף 381 מפרט מספר תקיפות שונות, שהעונש בצידן הינו עד שלוש שנות מאסר. בתקיפות אלו אין נדרשת גרימת החבלה, חומרתן נמדדת על פי הנסיבות הנלוות לתקיפה:

  1. תקיפה לשם ביצוע פשע;
  2. תקיפה לשם גניבת דבר;
  3. תקיפה לשם התנגדות למעצר או ללכידה כדין, של התוקף או זולתו, בשל כל עבירה או למנוע לכידה או מעצר כאמור;

תקיפת עובד ציבור

במסגרת סעיף 381 (ב), מוגדרת גם עבירת תקיפת עובד ציבור.

המחוקק קבע כי מי שהינו עובד ציבור או ממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, זכאי להגנה מיוחדת מצד החוק ויש לראות בחומרה כל תקיפה שלו, כשהתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של המותקף. לכן, נקבע לצד עבירה זו עונש גבוה יחסית, של 5 שנות מאסר!!!

לדוגמא , תקיפת רופאים/ות ואחים/ות במסגרת הליך טיפולי, תקיפת עובדי עירייה בהקשר של עבודתם וכו'.

עבירות אלימות בתוך המשפחה , אף הן נכללות במסגרת עבירות אלימות.

על עבירות אלו ועל עבירות תקיפה / אלימות חמורות נוספות, כגון פציעה וחבלה חמורה נרחיב בהמשך.

האם ביטול תלונה בגין אלימות, תביא לסגירתו של תיק המשטרה?

כשאדם מגיש תלונה במשטרה על עבירת אלימות, ביטול תלונתו לא תביא באופן אוטומטי לסגירתו של תיק החקירה כנגד החשוד.

יש לציין כי בנסיבות מסוימות, ביטולה של התלונה יכול להוות סיבה לסגירת התיק מ"אין עניין לציבור".