תפריט ניווט מהיר
משרד עו"ד ונוטריון בחיפה - דנה שביט
אשמח לעזור בכל שאלה

שימוע במשפט פלילי – מכתב ידוע לחשוד (מדוע להימנע מהגשת כתב אישום נגדך)

מכתב ידוע לחשוד (סעיף 60 א לחוק סדר הדין הפלילי,(נוסח משולב-תשמ"ב, 1982)

מה משמעות פניית התביעה לחשוד באמצעות מכתב רשום, להעביר לידיה בקשה מנומקת מדוע עליה להימנע מהגשת כתב אישום נגדו?

שימוע במשפט פלילי – מכתב ידוע לחשוד

תחילה, אצטט עבורכם את הוראת החוק בעניין זה:

"60א. (א) רשות התביעה שאליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע תשלח לחשוד הודעה על כך לפי הכתובת הידועה לה, אלא אם כן החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות, לפי העניין, כי קיימת מניעה לכך[5].

(ב) בהודעה תצוין כתובתה של רשות התביעה שאליה ניתן לפנות בכתב לבירורים ולהצגת טיעונים.

(ג) נשלחה הודעה לפי סעיף זה בדואר רשום, רואים אותה כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור מסירה.

(ד) חשוד רשאי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, לפנות בכתב לרשות התביעה כאמור בסעיף קטן (ב), בבקשה מנומקת, להימנע מהגשת כתב אישום, או מהגשת כתב אישום בעבירה פלונית; פרקליט המדינה, פרקליט המחוז, ראש יחידת התביעות או מי שהם הסמיכו לכך, לפי העיניין, רשאים להאריך את המועד האמור.

(ה) החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות, לפי העיניין, מטעמים שיירשמו, כי הנסיבות מצדיקות זאת, רשאי הוא להגיש כתב אישום, בטרם חלפו 30 הימים ואף בטרם פנה החשוד כאמור בסעיף קטן (ד).

(ו) אין בהוראות סעיף זה כדי לשנות מהוראות סעיף 74.

(ז) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מי שבעת העברת חומר החקירה היה נתון במעצר, והוגש נגדו כתב אישום בתקופת מעצרו."

אז כמצוין לעיל, בעבירות מסוג פשע התביעה מחויבת על פי חוק, לשלוח לחשוד הודעת שמוע במטרה לתת לו הזדמנות לשכנע אותה להימנע מהגשת כתב אישום נגדו.

לאחר סיום חקירת התיק הפלילי נגדך, יחידת החקירות של המשטרה, אשר סבורה כי יש ראיות בתיק להגשת כתב אישום, מעבירה את תיקך לתביעה ואתה מקבל לביתך מכתב רשום על כך תוך ציון העובדה כי יש לך אפשרות תוך 30 ימים לשלוח לה בקשה מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום נגדך.

האם עלי להיעזר ב עורך דין פלילי לצורך הליך השימוע?

התשובה חד משמעית הינה : כן !!!

חשוב מאוד לתת לבעל מקצוע מנוסה ומקצועי לטפל לך בנושא השימוע. עורך דין פלילי מנוסה יצלם את חומר החקירה, ילמד אותו , ישוחח איתך , יקבל ממך את כל המידע הרלוונטי לגביך לרבות נסיבות אישיות ובהתאם יפעל בנושא השימוע.

חשוב להדגיש כי עורך דין פלילי בהחלט יכול לשכנע את התביעה , במקרים מסויימים, להימנע מהגשת כתב אישום נגדך.

חשוב להדגיש כי הליך השימוע חשוב גם בתיקים פליליים שראיות התביעה בהם טובות . זאת משום שבמסגרת הליך שימוע ניתן לסכם עם התביעה מה יהיו עובדות כתב האישום, כי העבירות שיופיעו בכתב האישום יהיו קלות יותר או שחלק מהעבירות כלל לא יצוינו בכתב האישום.

סיכום כזה עם התביעה משליך באופן ישיר על העונש שהנאשם יקבל מבית המשפט. כל צמצום של עובדה בכתב האישום ו/או הוראת חיקוק, יוביל בהכרח לעונש קל יותר !!!

חשיבות רבה נוספת לייצוג על ידי עורך דין פלילי מנוסה, הינה בתחום הטקטי. עורך הדין ידע מה להגיד ומה לא להגיד !!!

לעתים, אמירה מסוימת יכולה לפגוע בנאשם במסגרת שמוע, דבר שעשוי להיחסך כשעורך דין פלילי מנוסה מטפל בתיק.

חשוד לא מיוצג עשוי לומר דברים המהווים "השלמת חקירה" עבור התביעה. ראיה שלא הייתה לפתע "נולדה" בהליך השימוע…הכוונה מקצועית תמנע ממצב כזה להתרחש.

נקודה חשובה נוספת היא העובדה כי לעתים עדיף לחשוד לא להשתמש בהליך השימוע, כי כל דבר שיאמר רק יפגע בו ויחשוף את קו ההגנה של התיק . זאת רק עורך דין פלילי מנוסה ידע למנוע.

לסיכום, לשימוע לא ניגשים בלי עורך דין פלילי מנוסה ומקצועי!!!

קיבלת מכתב יידוע הביתה? פנה בהקדם לעורך דין פלילי . אל תשכח יש לך 30 ימים לפעול….

טלפון סניף חיפה : 04-6082252

טלפון נייד עו"ד דנה שביט סניף תל אביב: 052-6498282