תפריט ניווט מהיר
משרד עו"ד ונוטריון בחיפה - דנה שביט
אשמח לעזור בכל שאלה

עורך דין מחיקת רישום פלילי

איש אינו רוצה להיות מורשע בפלילים ואינו מעוניין לשאת עמו רישום פלילי, הואיל ומדובר באות המותיר כתם בחייו של אדם, "הולך לפניו" ויהיה לו לרועץ ,כאשר יבקש להתקבל ללימודים במוסד אקדמי, להשתלב במקום עבודה, להחזיק בתפקיד איכותי, להתפרנס ולהתקדם בחיים, מן המקום בו היה נתון לפני הגשת האישום בפלילים . מדובר אפוא בהכבדה של ממש הבאה לידי ביטוי בחייו של אדם ומשפחתו, ותכשיל אותו במישור האישי, החברתי , המקצועי והכלכלי. למענה משפטי מקצועי, יש לפנות אל עורכת הדין דנה שביט.

עורך דין מחיקת רישום פלילי

עורך דין מחיקת רישום פלילי – הליך לפי חוק

רישום פלילי נמחק בהתאם למוגדר בחוק, קרי, עם תום תקופת ההתיישנות והמחיקה שאורכה כ- 17 שנים במידה והנאשם הורשע בבית המשפט.

עם זאת ובהינתן שהרישום הפלילי מהווה הגבלה עבור אדם כאמור, הרי שניתן לקצר תקופה זו ולפעול לביטול הרישום הפלילי באמצעות עורך דין מחיקת רישום פלילי. עורך הדין המייצג אותך יפנה אל נשיא המדינה, לו מוקנית הסמכות להורות על מחיקת הרישום הפלילי או קיצור תקופת ההתיישנות ו/או המחיקה, ובמסגרת בקשתו יפרט את הטעמים לעשות כן ויתמוך אותם בראיות ובטיעונים משפטיים המבססים את הצורך במחיקת הרישום הפלילי.

אני יכול בעצמי להגיש בקשה לנשיא, מדוע נחוץ לי עורך דין?

ודאי שניתן להגיש בקשה לנשיא באופן עצמאי ומבלי לקבל ייצוג משפטי, אלא שאז סיכויי הבקשה להתקבל הם קטנים משמעותית ועתידה של הבקשה להידחות בחלק לא מבוטל של המקרים , כפי שמדי יום נדחות בקשות רבות של בקשות חנינה מעין אלה, אשר למעשה נבחנות בידי עורכי דין וגורמים מקצועיים נוספים מטעמו של הנשיא. אי לכך, הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה, הינה כלי ייחודי שיש לנצלו בתבונה והוא מהווה הזדמנות חד משמעית לטיהור שמו של אדם באמצעות הבאת הוכחות לפני הנשיא, לכך שלגביו מתקיימים טעמים מיוחדים ונסיבות יוצאות דופן בעטיים יש למחוק את הרישום הפלילי התלוי ועומד. רק עורך דין מחיקת רישום פלילי יודע על אילו נסיבות יש להצביע במסגרת הבקשה, אילו מאפיינים דרושים כדי שהבקשה תתקבל ואת הטעמים המשפטיים שיש לפרט במסגרתה.