השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  מרשם פלילי – מידע כללי ותקנות

  חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") עוסק בקביעת כללים לניהול מרשם פלילי על ידי משטרת ישראל.

  מה המידע הכלול בפלט המרשם הפלילי?

  המרשם הפלילי המתנהל על ידי משטרת ישראל כולל בחובו נתונים רבים , בין היתר, את ה"רישום הפלילי".

  רישום פלילי, מה הכוונה?

  מדובר ברישום של כל פרט לעניין אדם שנדון בבית משפט או בית דין פלילי, בשל פשעים ועוונות (לא לגבי חטאים – עבירות שהעונש בצידן עד 3 חודשים).

  הרישום יכלול גם החלטות של בית משפט שאינן מוגדרות כעונשים, למשל: צווי מבחן, צווים להתחייבות להימנע מעבירה, צווי שירות לתועלת הציבור, גם אם אלו ניתנו ללא הרשעתו של אותו אדם בתיק בו הוגש נגדו כתב האישום.

  מה הכוונה אי הרשעה? האם מדובר בזיכוי?

  אין המדובר בזיכוי. זיכוי משמעו כי בית המשפט החליט שהאדם נגדו הוגש כתב אישום לא ביצע את העבירה!!!

  אי הרשעה הינה למעשה סוג של פיקציה משפטית חוקית , המאפשרת לבית המשפט לקבוע כי אדם ביצע את העבירה אך מסיבות מיוחדות ובמטרה להימנע מפגיעה בעתידו ,לא מרשיע אותו.

  באופן זה, תקופת ההתיישנות והמחיקה מתקצרות.

  הרישום יכלול גם קביעה כי אותו אדם אינו יכול לעמוד לדין, אם בשל מחלת נפש ואם בשל פיגור שכלי.

  האם חנינה שניתנה ע"י נשיא המדינה מצוינת בפלט המרשם הפלילי?

  כן, בנוסף ל"רישום הפלילי", כולל המרשם הפלילי גם רישום של חנינות שניתנו על ידי נשיא המדינה.

  האם תיק שעברה בגינו תקופת ההתיישנות מופיע בפלט המרשם הפלילי?

  התשובה לכך הינה חיובית. בפלט יופיע רישום של אותם תיקים שאדם נדון בהם, אך עברה תקופת ההתיישנות והמחיקה לגביהם והם נמחקו מה"מרשם הפלילי".

  האם תיק פלילי / תיק חקירה שנסגר מופיע המרשם הפלילי?

  המרשם הפלילי כולל גם רישומים פנימיים של משטרת ישראל, הנחוצים לה במסגרת עבודתה, והם: רישומם של תיקי חקירה משטרתיים אשר עדיין בחקירה, רישומם של תיקי חקירה שנסגרו ותיקי אי תביעה.

  האם המידע שבמרשם הפלילי חסוי?

  באופן עקרוני, המרשם הפלילי הינו חסוי וכל מידע שנמסר ממנו נמסר אך ורק על פי הקבוע בחוק המרשם הפלילי.

  החוק קובע שורה של כללים לגבי מסירת מידע כאמור, בנסיבות שונות, ולגופים שונים, כאשר למשטרה, לשב"כ, למשטרה הצבאית ולמחלקת בטחון שדה של צה"ל, ניתנת גישה כמעט חופשית לחלוטין למידע הנ"ל, ככל שהדבר דרוש למילוי תפקידיהם.

  מה הבעייתיות שבנתוני המרשם הפלילי?

  לאורך השנים, נוצרה בעיה, בעיקר לאנשים נורמטיביים, שומרי חוק, אשר בשלב כלשהו בחייהם הוגשה תלונה כנגדם במשטרת ישראל, הגם שתיק החקירה כנגדם נסגר. אנשים אלו מצאו את עצמם כבעלי רישום משטרתי, אשר ממשיך להיות פעיל במחשב המשטרתי, למרות שעבר זמן רב מהאירוע ולמרות שלא הוכחה כלל אשמתם בתיק הנ"ל.

  תיק חקירה משטרתי, במידה ואינו מביא להגשת כתב אישום כנגד החשוד, יכול להיסגר בשלוש עילות:

  1. אין אשמה.
  2. אין עניין לציבור.
  3. חוסר ראיות.

  רק כאשר תיק חקירה נסגר מעילה של אין אשמה, יבוטל רישומו של התיק מהמרשם הפלילי!!!

  כאשר תיק נסגר מעילות של העדר ראיות להביא החשוד לדין (חוסר ראיות) או מהעילה כי אין עניין לציבור , ימשיך התיק להופיע במרשם הפלילי כתיק סגור!!!

  נציין כי מעטים בלבד הם המקרים בהם תיק נסגר מ"אין אשמה", כך שלרבים שהוגשה כנגדם תלונה והתיק נסגר שלא מחוסר אשמה, ממשיכים לגרור עמם את הרישום הנ"ל, לעיתים לאורך שנים רבות.

  לעיתים קרובות, האדם אינו מודע כלל שנפתח כנגדו תיק ובטח שאינו מודע לכך שקיים רישום של התיק במרשם הפלילי, עד ליום שבו יידרש להמציא את המרשם הפלילי, למשל: כשמגיש מועמדות במקום עבודה חדש.

  כיצד יכול להיווצר מצב לפיו אדם אינו מודע לכך שתיק פלילי נפתח נגדו?

  פשוט מאוד. אדם הגיש נגדך תלונה, המשטרה החליטה כי נסיבות התיק אינן חמורות ואין הצדקה להמשיך לחקור ובהתאם סוגרת את התיק מהעילה של "אין עניין לציבור" , מבלי שאתה כחשוד העיקרי ידעת על כך ומבלי שנחקרת !!!

  לאורך שנים נוצר עיוות, כאשר אותו רישום של תיק סגור התנהל במרשם הפלילי ולא נמחק, כל עוד לא פנה אותו אדם בבקשה לביטולו, זאת כשהוא עמד בקריטריונים שהיו קיימים לכך.

  האם מצב זה שונה ממצבו של אדם שנשפט בבית המשפט?

  התשובה לכך חיובית.

  בעוד שאדם שהורשע בפלילים, הרשעתו תימחק לאחר תקופות ההתיישנות והמחיקה שמנויות בחוק.

  בצד המחיקה, אף נקבעו בחוק השלכות שונות, כמו גם הקבוע בסעיף 20 (א), כי מי שהרשעתו נמחקה, יחשב כאילו כלל לא הורשע…

  כפועל יוצא, אדם שאשמתו לא נקבעה על ידי בית משפט או בית דין פליליים, רישומו נותר במרשם הפלילי לעולם, אלא אם כן הוא ידע לפנות לגורמים הרלוונטיים וביקש את ביטולו של המרשם, זאת על פי אמות מידה לביטול המרשם שלא היו מוסדרות בחוק או בתקנות.

  לעומתו, אדם שבית משפט קבע כי ביצע עבירה (עם הרשעה או ללא הרשעה), נמחק רישומו באופן אוטומטי תוך התקופה הרשומה בחוק.

  בשל העיוות הנ"ל, נוהל מאבק עיקש לאורך שנים לשם שינוי חוק המרשם הפלילי וקביעת אמות מידה לביטול רישומם של תיקים סגורים, כולל ביטול אוטומטי (כמו המחיקה מהרישום הפלילי).

  האם חל שינוי במצב זה?

  בשנת 2008, שונה, סוף סוף, חוק המרשם הפלילי ובמסגרתו נעשו שינויים מרחיקי לכת בכל הקשור לביטול רישומם של תיקים סגורים, שינויים הכוללים ביטול אוטומטי של רישומים בנסיבות המפורטות בחוק, כמו גם פירוט הקריטריונים להגשת בקשה לביטול רישום התיק/ים הסגור/ים.

  למידע נוסף על אפשרויות ביטול הרישום הפלילי וכיצד נוכל לעזור לך, מומלץ לקרוא את המאמר על ביטול הרישום הפלילי.


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני

   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים