תפריט ניווט מהיר
משרד עו"ד ונוטריון בחיפה - דנה שביט
אשמח לעזור בכל שאלה

מהי עבירת התפרצות לדירה?

תוכן עניינים
עבירת התפרצות לדירה

מהי עבירת התפרצות לדירה / בית מגורים, מה העונש הקבוע בחוק בצד עבירה זו , מה היסוד הנפשי הנדרש להרשעה בעבירה זו. על כך ועוד בגוף המאמר.

סעיף 406 לחוק העונשין דן בעבירת כניסה והתפרצות למקום מגורים

סעיף א' קובע כי: " הנכנס למקום המשמש למגורי אדם או לתפילה, או הנמצא בהם, בכוונה לבצע גניבה או פשע, דינו – מאסר חמש שנים " .

סעיף ב' קובע כי: המתפרץ למקום כאמור בסעיף קטן א' בכוונה לבצע גניבה או פשע, או המתפרץ מתוכו לאחר שביצע בו גניבה או פשע או נכנס אליו לשם כך, דינו – מאסר שבע שנים"

ההבדל בין סעיף א' לסעיף ב' נעוץ בפעולת הפריצה הגורמת אף להחמרה בענישה כלפי אדם המבצע עבירת רכוש זו. בסעיף א' הקובע ענישה של עד 5 שנות מאסר, מדובר על כניסה למקום המוגדר כבית מגורים ובסעיף ב' הקובע ענישה של עד 7 שנות מאסר, מדובר על פריצה.

להלן הסבר אודות שני המונחים הנ"ל והאבחנה ביניהם:

משמעות המונח נכנס

סעיף 405 (ב) לחוק העונשין מגדיר את משמעות המילה "נכנס" – " המכניס לבנין חלק מגופו או מן הכלי שהוא משתמש בו, נקרא נכנס ".

משמעות המונח מתפרץ

סעיף 405 (ג) מגדיר מונח זה: "הפורץ ונכנס או פורץ ויוצא – נקרא מתפרץ".

משמעות המונח פורץ

סעיף 405 (א) מגדיר מונח זה: "השובר חלק חיצוני או פנימי של בניין, או פתח – במפתח, במשיכה, בדחיפה, בהרמה או בכל דרך אחרת – דלת, חלון, תריס או כל דבר שנועד לסגור או לכסות פתח בבניין או פתח הנותן מעבר מחלק לחלק בבניין, נקרא פורץ".

אף אם אדם מתפרץ לחלק של בניין מגורים שאינו משמש למגורי אדם (כגון מחסן), הדבר ייחשב עפ"י החוק כעבירת התפרצות לדירה / בית מגורים.

היסוד הנפשי בעבירת התפרצות לדירה / בית מגורים

כדי שאדם יואשם בעבירת התפרצות לבית מגורים על התביעה לוודא כי המעשה נעשה בכוונה לבצע גניבה או פשע. כלומר שמטרת הכניסה או ההימצאות במקום תהיה ביצוע גניבה או פשע.

גניבה בהקשר של עבירת ההתפרצות לבית מגורים משמעה כל עבירה שיש בה יסוד של נטילת רכוש האחר שלא בהסכמתו ובכל אופן.

לכן, גם כניסה לבית מגורים וביצוע שוד תביא למצב שניתן להגיש כנגד מבצע השוד כתב אישום גם בגין בצוע עבירת התפרצות לדירה / בית מגורים.

התשובה לכך חיובית. כפי שצוין לעיל, כניסה לבית מגורים הן לשם בצוע גניבה והן לשם בצוע פשע נחשבים כעבירת התפרצות לבית מגורים.

לכן, אדם שנכנס לבית מגורים או נמצא שם, לשם בצוע עבירה מסוג פשע, הגם שאינה קשורה כלל וכלל לעבירת גניבה ובדוגמא שלנו, אונס, ייחשב גם כמבצע עבירת התפרצות לבית מגורים.

מדובר בעבירה שהעונש בצידה הינו מעל 3 שנות מאסר.