השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  באילו מקרים ניתן לבצע מחיקת רישום פלילי

  מהו רישום פלילי?

  עד לאחרונה, תיקי חקירה משטרתיים שנסגרו מהעילות של חוסר ראיות או אין עניין לציבור, הופיעו במרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל (על פי הקבוע בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981), לעתים למשך שנים רבות, מבלי שהאדם שתיקו נסגר מודע לכך.

  תיקון חוק המרשם הפלילי

  בשנת 2008, שונה חוק המרשם הפלילי בכך שנקבעו קריטריונים בהם יוכל אדם להגיש בקשה לביטולו של המרשם, כמו גם אפשרות לביטול רישומו של התיק הסגור הנ"ל באופן אוטומטי.

  תיק חקירה משטרתית, ייסגר בשל אחת משלוש העילות הבאות:

  • "אין אשמה" – מעטים ביותר המקרים בהם נסגר תיק מעילה זו (למשל: כשישנה הוכחה חותכת כי התלונה שהוגשה כנגד אותו אדם הינה תלונת כזב). במקרה זה מבוטל רישומו של התיק מהמרשם מיד.
  • "חוסר ראיות" – תיק ייסגר מעילה זו כאשר אין מספיק ראיות להגשת כתב אישום נגד אותו אדם בעבירה שבגינה הוגשה התלונה.
  • "אין עניין לציבור" – תיק ייסגר מעילה זו כשנקבע שאופי העבירה או נסיבותיה הן כאלו שאין לציבור עניין בניהול הליכים כנגד החשוד. במקרים רבים, תיק ייסגר מעילה זו מיד לאחר הגשת התלונה ואף ללא חקירתו של החשוד, כך שישנם מקרים בהם אותו אדם אינו מודע כלל כי נפתח כנגדו תיק.

  בשתי העילות האחרונות, יישאר רישומו של התיק הסגור במרשם הפלילי של האזרח, לעתים אף לעד, זאת, אם לא תטפלו בכך!

  קיימות שתי דרכים להילחם ברישום פלילי. האחת הינה הגשת ערר על עילת הסגירה של התיק והשנייה הינה בקשה לביטול רישומו של התיק מהמרשם הפלילי.

  הגשת ערר

  המשטרה מחויבת לשלוח הודעה לאדם עם סגירת תיק חקירה כנגדו. עם קבלת הודעה כאמור ובמקרה שבו נסגר התיק מעילה של חוסר ראיות או אין עניין לציבור, ניתן להילחם בהחלטה על ידי הגשת ערר על עילת הסגירה.

  הבעיה הינה שמדובר בהליך תחום במועדים – יש להגיש את הערר בתוך תקופה של 45 יום מהמועד בו התקבלה ההודעה על הסגירה. ניתן להגיש בקשה להארכת מועד, אך גם כאן, לא ניתן לעשות כן זמן רב מדי לאחר סגירת התיק.

  אי לכך, הליך זה פעמים רבות אינו רלוונטי משום שאצל רבים הבעיה מתעוררת רק שנים לאחר שתיק החקירה כנגדם נסגר.

  בקשה לביטול רישום פלילי

  הדרך הנפוצה ביותר להילחם ברישום פלילי היא הגשת בקשה לביטול רישומו של התיק במרשם הפלילי על ידי עורך דין פלילי המתמחה בתחום. בקשה זו מוגשת למדור למידע פלילי במשטרת ישראל ומועברת לטיפולו של ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה או אחר שהוא הסמיך לשם כך.

  התיקון שנעשה לחוק המרשם הפלילי בשנת 2008 קבע כי ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל יכול לבטל רישום מהמרשם הפלילי לפי אמות מידה שהשר לביטחון פנים (באישורה של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת) יקבע בתקנות. אמות מידה אלו ייקחו בחשבון את הזמן שחלף מהאירוע נשוא התיק הרשום, את גילו של האדם במועד האירוע הנ"ל, נסיבותיו האישיות של אותו אדם ועוד.

  הקביעה המשמעותית ביותר של התיקון לחוק, נכנסת לתוקף בשנת 2010, והיא מביאה לשינוי דרמטי בניהולו של המרשם הפלילי, שכן התיקון קבע כי בעבירה שאינה פשע (קרי, עבירה מסוג עוון – בצידה עונש מאסר שבין 3 חודשים ועד 3 שנים), תיק סגור כאמור יבוטל מהמרשם הפלילי באופן אוטומטי לאחר תקופה של שבע שנים מיום האירוע, אלא אם כן ראש אגף החקירות והמודיעין קבע אחרת ואף ציין מדוע.

  בכך, הוצא שיקול הדעת המוחלט מידיו של ראש אגף החקירות והמודיעין והועבר לידי המחוקק.

  ביטול רישום פלילי – הלכה למעשה

  למעשה, התיקון שינה את המצב הנתון בכך שרישומו של תיק סגור מסוג עוון, שללא פניה בבקשה לביטול היה נשאר במרשם הפלילי לנצח, משנת 2010 יבוטל באופן אוטומטי (אף ללא הגשת בקשה לביטול) בחלוף 7 שנים ממועד האירוע , אלא אם יוחלט אחרת, אך ההחלטה הנ"ל תהיה בכתב ובהתאם לאמות מידה אותן יקבע השר לביטחון פנים.

  כמו כן, תיק סגור מסוג פשע יהיה ניתן לביטול על פי אמות מידה שיקבע השר לביטחון פנים. גם תיק סגור מסוג עוון יוכל להימחק על פי בקשה על פי אמות המידה כאמור ובטרם חלפו 7 השנים למחיקה האוטומטית מהמרשם הפלילי.

  בהמשך לתיקון לחוק, פורסמו ביום 3.2.09 תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), תשס"ט – 2009 (להלן: "התקנות"). תקנות אלו שינו מהותית את אמות המידה שלפיהם גורמי המשטרה האמונים על ביטול המרשם כאמור נהגו.

  התקנות קבעו בדין את אמות המידה לפיהן ניתן לבטל רישומו של תיק סגור מהמרשם הפלילי ושינו באופן משמעותי את תקופת הביטול, קרי הביאו לקיצור משמעותי בתקופה הקובעת לשם הגשתה של בקשה על ידי האזרח לשם ביטול רישומו של התיק הסגור מהמרשם הפלילי.

  בעבר, לא נעתרו לבקשה לביטול רישום תיק סגור בעבירה שאינה פשע בטרם חלפה תקופה של 7 שנים ממועד האירוע ובעבירה מסוג פשע, בטרם חלפה תקופה של 10 שנים. אך כיום, על פי התקנות החדשות, התקופה הקובעת לביטול רישום תיק סגור בעבירה שאינה פשע באדם שהיה בגיר במועד ביצוע העבירה הינה 5 שנים ואילו באדם שהיה קטין במועד ביצוע העבירה – 3 שנים, זאת במידה ומבקשים ביטולו של הרישום בטרם חלוף המועד לביטול האוטומטי.

  ואילו בתיק סגור בעבירה מסוג פשע, באדם שהיה בגיר במועד ביצוע העבירה, התקופה הקובעת הינה 7 שנים , ואילו באדם שהיה קטין במועד ביצוע העבירה – 5 שנים.

  חשוב להדגיש, כי התקופה הקובעת להגשת בקשת מחיקת רישום פלילי הינה בסך הכל הרף המינימאלי מבחינת מועד הגשתה של הבקשה. לא די בחלוף הזמן בכדי להביא לביטולו של הרישום. על הבקשה לכלול את אמות המידה הנדרשות לשם הביטול כאמור.

  לכן, מאחר ומדובר בנושא מורכב, יש להגיש בקשה לביטול רישום פלילי שהינה ערוכה בדרך מקצועית ובשים לב לפרטים ולהדגשת העמידה באמות המידה הנדרשות.

  אל תקלו ראש בכך, בקשה לא מקצועית סופה בדחייתה ובכך בהמשך "אות הקין" סביב צווארכם.

  לא כל עורך דין פלילי מתמחה ומנוסה בתחום הרישום הפלילי . משרדנו מתמחה בכך ונחשב לאחד המשרדים המובילים והמנוסים בתחום של רישום פלילי!!!

  את הבקשה לביטול רישום פלילי יש להגיש באמצעות עו"ד שמתמחה בתחום זה, כך תמנעו מאכזבות .


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני
   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים
    דילוג לתוכן