תפריט ניווט מהיר
משרד עו"ד ונוטריון בחיפה - דנה שביט
אשמח לעזור בכל שאלה

שאלות נפוצות

בכל מצב בו נפתח מולך הליך פלילי כלשהו, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין פלילי. החל מחקירה במשטרה, ובוודאי במצבים של חקירה תחת אזהרה או הגשת כתב אישום. ההתייעצות חשובה כי עורך הדין הפלילי יסביר לכם על ההליך ומה האפשרויות העומדות בפניכם. עורך הדין יתן לכם כלים מקצועיים להתמודד עם ההליך הפלילי האגרסיבי, דבר שיקנה לכם ביטחון ושקט נפשי. ובנוסף, הוא ידאג כמובן למיצוי זכויותיכם ולפגיעה מינימלית בחופש שלכם, לנוכח נסיבות המקרה.

כאשר אדם נחקר תחת אזהרה במשטרה, נפתח על שמו באופן מיידי תיק פלילי שמהווה רישום משטרתי.

התשובה כאמור חיובית. כאשר התביעה סבורה שלא מדובר בעבירה כה חמורה, בין היתר, ובמטרה להימנע מעומס על בתי משפט והכתמת שמו של האדם ברישום פלילי, ניתן להגיע עימו להסדר המכונה הסדר מותנה, אשר במסגרתו הוא מקבל עונש קל והתיק נסגר ונשאר בקטגוריה של רישום משטרתי ולא רישום פלילי.

מעבר ליתרונות שצוינו לעיל, בחלוף תקופה המוגדרת בחוק ניתן לפעול לביטול הרישום.

ניתן לבטל את הרישום המשטרתי במשטרה בשתי דרכים.
אפשרות ראשונה ומועדפת הינה בקשה לשינוי עילת סגירה. עורך הדין ילמד את חומר החקירה ויכין טיעונים מקצועיים שמטרתם לשכנע את הגורם המקצועי לשנות את העילה.
אפשרות שנייה תלויה בקריטריונים של זמן, בין היתר. ביתר פירוט: בעבירה מסוג פשע ניתן להגיש בקשה לביטול התיק בחלוף שבע שנים, וכשמדובר בעבירה מסוג עוון בחלוף חמש שנים מיום פתיחת התיק.

אם ישנו רישום משטרתי אחד בלבד, והרישום הוא על עבירה מסוג עוון, בחלוף שבע שנים הוא יתבטל אוטומטית, ללא כל צורך לנקוט בפעולה כלשהי.

רישום פלילי הוא קביעה של שופט כי אדם ביצע את מעשה העבירה ולאחר מכן מטיל עליו את העונש המתאים לנסיבות המקרה.

ישנה דרך אחת בלבד למחיקת רישום פלילי טרם זמנו: הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה.

בהחלט כן, בעבירה יחידה מסוג עוון וזאת בחלוף 7 שנים. חוק המידע הפלילי מציין את תקופות ההתיישנות והמחיקה של רישום פלילי.
כלומר, אם חלפה התקופה הקבועה בחוק, הרישום היחיד בעבירת עוון יימחק. בעבירה מסוג פשע אין מחיקה אוטומטית ויש לפעול כדי להגיע למצב של מחיקת רישום פלילי.
על מנת למחוק רישום פלילי לפני שהסתיימו תקופות ההתיישנות והמחיקה, צריך להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה.

ישנן 2 דרכים להתמודד עם תיק משטרה סגור:

  1. הגשת ערר על עילת סגירת התיק במשטרה במטרה לשנות את עילת סגירת התיק לחוסר אשמה , דבר שיגרור ביטול הרישום מפלט המשטרה.
  2. הגשת בקשה למשטרת ישראל לביטול הרישום של התיק הסגור מהפלט.
  • בעבירה מסוג עוון, יש להגיש את הבקשה רק בחלוף 5 שנים
  • בעבירה מסוג פשע, יש להגיש את הבקשה בחלוף 7 שנים
  • בקשה שתוגש לפני הזמן שנקבע בחוק, תדחה מיידית!!!

 

מרשם פלילי הנו המאגר של משטרת ישראל הכולל את כל תיקיו הפליליים של אדם.

כלומר, המרשם הפלילי מכיל תיקים שאדם נדון בבית המשפט לאחר שהוגש נגדו כתב אישום , תיקים פתוחים אשר נמצאים בהליכי חקירה וכן תיקים סגורים ותיקים שנמחקו לאחר שחלפה תקופתה התיישנות והמחיקה.

  • רישום פלילי, הנו רישום המתייחס אך ורק לתיקים פליליים בגינם הוגש כתב אישום כנגד האדם לבית המשפט, ונקבע כי האדם ביצע את העבירה שיוחסה לו בכתב האישום. רישום פלילי הנו חלק מהמרשם הפלילי.

הרשעה נמחקת בחלוף 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות.

ברישומים אשר הסתיימו בדרך של אי הרשעה, תקופת המחיקה נספרת ממועד החלטת בית המשפט בדבר אי הרשעה והינה 5 שנים , למעט קטין מתחת לגיל 16 והעבירה שעבר הינה מסוג עוון – אז תקופת המחיקה הינה 3 שנים בלבד.

מחיקת רישום פלילי תתאפשר ע"י הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה.

רבים טועים באופן הטיפול בבקשה העוסקת בנושא של מחיקת רישום פלילי ומגישים את הבקשה למשטרת ישראל. טעות!!! בקשה בנושא מחיקת רישום פלילי יש להגיש אך ורק לנשיא המדינה ותטופל ע"י המחלקה לחנינות.

הרשעה בעבירה נוספת עוצרת את תקופת המחיקה של העבירה הקודמת.

שתי ההרשעות ימחקו בחלוף תקופת ההתיישנות והמחיקה של ההרשעה החדשה.

שמירה על זכות השתיקה היא תמיד אפשרות במצב של חקירה משטרתית, אבל לא תמיד היא האפשרות המועדפת. לעיתים רצוי לשמור על זכות השתיקה ולעיתים לא! עורך הדין הפלילי ידע לכוון אתכם ולייעץ לכם גם בנושא זה.

בהחלט כן. בהליך פליליים ייתכנו מצבים מפתיעים בהם נדרשת התייצבות מהירה, פגישה בהתראה קצרה וכדומה. לעתים ישנם דיונים תכופים בבתי משפט (על תנאי שחרור, הארכת מעצר וכדומה). זמינות גבוהה של משרד עורך דין פלילי עשויה להיות קריטית. גם ההכרות עם המערכות ועם בעלי תפקידים יכולה לפעמים לייעל תהליכים במישור האדמניסטרטיבי.

– מחיקת רישום פלילי מתבצעת באמצעות בקשת חנינה לנשיא המדינה. מרגע הגשת הבקשה יש להמתין כשנה לתשובת הנשיא.

– תיק משטרה סגור בו מוגש ערר על עילת הסגירה, משך זמן ההמתנה יכול לנוע בין חודשיים ועד 5 חודשים לערך ( הזמנים יכולים להיות קצרים יותר ואף ארוכים יותר).

– ביטול תיק המשטרה סגור המוגשת למטה הארצי, משך זמן ההמתנה ינוע בין חודש ועד 6 חודשים לערך (גם במקרה זה, הזמנים יכולים להשתנות בהתאם לעומס העבודה במשטרה).

התשובה היא לא! אפשר להגיש יותר מפעם אחת. החוק לא מגביל את מספר בקשות החנינה.

גם במקרה שפגעו בך והפכת לקורבן עבירה, חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי, ולעיתים ישנה חשיבות לליווי המקצועי. עורך הדין לפעמים יכול להיות ההבדל בין סגירת התיק לבין מיצוי ההליכים עם הפוגע והעמדתו לדין.כמו כן, עורך הדין יודע מהן הזכויות שלך, ויעזור לך לקבל אותן במקרה הצורך.

לא מעט אנשים שניגשים לחקירת משטרה במחשבה "לא עשיתי כלום, אני לא צריך עורך דין".
זוהי מחשבה לא נכונה! לעיתים אנשים מפרשים מעשה באופן חוקי כשבפועל בוצעה עבירה. לעיתים מתבצעים תרגילי חקירה ש"מפילים" נחקרים גם כשלא עשו דבר. אדם המגיע לחקירה לאחר שנועץ בעורך דין פלילי, מוכן לתרגילי החקירה ויש לו הרבה יותר כלים להתמודד עם שיטות החקירה השונות.