השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  רישיון נשק

  1. מעוניין להוציא רישיון נשק ?
  2. שללו לך את רישיון הנשק והינך מעוניין לקבלו בחזרה?
  3. המשטרה המליצה לפקיד רישוי הנשק שלא לתת לך רישיון נשק?
  4. התלוננו נגדך במשטרה והתיק נגדך מונע ממך לקבל רישיון נשק?
  5. למשרדנו הידע והניסיון המשפטי לסייע לך מול הרשויות להשגת רישיון נשק.

  הוצאת רישיון נשק והשבת רישיון שנשלל – שירות משפטי מקצועי ומנוסה!

  האם ניתן להטיל תנאים ומגבלות על רישיון נשק שכבר ניתן לאדם, האם ניתן לבטל רישיון נשק שניתן , האם ניתן לשנות החלטת הרשות שביטלה את רישיון הנשק?

  מה אמת המידה לפיה הרשות מחליטה האם לשלול רישיון נשק אם לאו? האם המדינה תשלם לי את הוצאותיי במידה ועתירתי לבית המשפט תתקבל? על כך במאמר זה.

  האם ניתן להטיל תנאים ומגבלות על רישיון נשק שכבר ניתן?

  התשובה הינה חיובית. סעיף 12 לחוק כלי ירייה קובע כדלקמן:

  "המוסמך לתת רישיון נשק לפי חוק זה רשאי, לפי שיקול דעתו –

  (1) לתת רישיון או לסרב לתתו;

  (2) לתת רישיון בתנאים ובהגבלות ולהטיל תנאים והגבלות על רישיון שניתן;

  (3) לבטל רישיון תוך תקופת תקפו".

  מה אמת המידה לפיה המטרה בוחנת המלצתה לפקיד הרישוי האם העניק רישיון נשק לאדם?

  אמת המידה היא רמת הסיכון הנשקפת לשלום הציבור אם אדם מסוים יקבל רישיון נשק

  האם הרשות מרשאית למנוע מתן רישיון נשק מאדם או לבטל רישיון נשק שכבר ניתן בשל מידע חסוי שמועבר אליה ע"י משטרת ישראל?

  התשובה הינה חיובית. המשטרה מעבירה המלצתה למשרד הפנים, לפקיד הרישוי . האחרון בוחן את המלצת המשטרה בהקשר של המידע החסוי ומקבל החלטה האם להעניק רישיון נשק אם לאו או לבטל רישיון שכבר ניתן במידה ומדובר במידע שהתקבל לאחר מתן רישיון הנשק.

  מה ניתן לעשות במידה ופקיד הרישוי מבטל רישיון נשק או מחליט שלא ליתן מלכתחילה רישיון נשק?

  • במצב כזה, על האדם המעוניין ברישיון נשק, להגיש ערר באופן עצמאי או באמצעות עורך דין פלילי המתמחה בתחום של רישיון נשק, על החלטת פקיד הרישוי.
  • במידה והחלטת פקיד הרישוי התקבלה בהתאם להמלצת משטרת ישראל, אזי יש להעביר את הערר למשטרה לבחינת הנושא/המלצתה בשנית.
  • במידה ופקיד הרישוי אינו משנה החלטתו לאחר הגשת הערר, ניתן להגיש עתירה לבית המשפט .

  האם פקיד הרישוי מחויב לקבל המלצת המשטרה בהקשר של רישיון נשק?

  התשובה הינה חד משמעית , לא!!!

  פקיד הרישוי הוא הסמכות הקובעת ולא משטרת ישראל. משטרת ישראל מעבירה המלצתה לפקיד הרישוי והוא צריך להפעיל שיקול דעת ולשקול את כלל השיקולים ובהתאם לקבל החלטה. פקיד הרישוי בהחלט יכול לדחות המלצת המשטרה שלא להעניק לאדם רישיון נשק (או לבטלו) .

  מה בית המשפט בודק כשמוגשת עתירה בנושא שלילת רישיון נשק?

  בית המשפט בודק אם החלטת הרשות (פקיד הרישוי) לא חרגה ממתחם הסבירות. בית המשפט אינו מתערב בהחלטת פקיד הרישוי ואינו נכנס בנעליו של פקיד הרישוי כל עוד החלטתו נמצאת במתחם הסבירות.

  החלטת של פקיד הרישוי שחורגת ממתחם הסבירות בהחלט תפסל ע"י בית המשפט. הפסיקה קבעה כי השאלה שעל בית המשפט לשאול את עצמו בבואו לקבל החלטה בעתירה בנושא של רישיון נשק הינה, מהו תחום השיקולים של רשות מנהלית סבירה בנסיבות הספציפיות של הנושא שנדון לפניו.

  בהקשר זה, חשוב לצטט את דבריו של המלומד, י' זמיר , בספרו "הסמכות המנהלית" :

  "… הרשות אינה רשאית לאמץ עצה, ותהא זו המלצה של מומחה נודע בשערים, בלי שתפעיל את שיקול הדעת שהוקנה לה בחוק. ההתייעצות אינה באה במקום שיקול הדעת. להיפך. ההתייעצות היא בסיס לשיקול הדעת שלה. לפיכך, אפשר שהרשות תחליט, בתוקף שיקול הדעת שלה, לדחות את ההמלצה משום שאין היא מתיישבת, למשל, עם חוש הצדק, או עם המדיניות הרשמית, או משום שאין היא הולמת את נסיבות המקרה מבחינה אחרת. עצם הדחייה של ההמלצה אין בה, כשלעצמה, משום פגם".

  האם תיקי משטרה סגורים ו/או תיקים שאדם נדון בגינם בבית משפט, יכולים למנוע רישיון נשק?

  כן ולא. יש לבחון את אופי התיקים, ריבויים, הזמן שחלף מרגע סגירתם או מרגע החלטת בית המשפט ונתונים רבים נוספים הקשורים לאותו אדם המבקש את רישיון הנשק.

  האם מידע חסוי יכול למנוע או לשלול רישיון נשק?

  גם כאן התשובה הינה כן ולא. יש לבחון המידע, מועד מסירתו, טיב המידע, טיב מוסר המידע ואמינותו וכן שיקולים רבים נוספים.

  מהם הסיכויים שערר או עתירה לבית המשפט תשנה את החלטת פקיד הרישוי?

  התשובה לשאלת זו משתנה ממקרה למקרה. הדבר תלוי בהרבה גורמים ולכן רצוי לפנות לעורך דין פלילי המתמחה בתחום רישיון נשק שיבחן את תשובות פקיד הרישוי ונסיבותיו של האדם שעומד מולו .

  מניסיוננו, ניתן לומר שישנם מקרים רבים שהחלטת פקיד הרישוי חרגה ממתחם הסבירות ובית המשפט ביטל החלטתו והורה לפקיד הרישוי לתת לאותו אדם רישיון נשק או להחזיר לו את רישיון הנשק.

  חשוב שתבינו כי ניתן להילחם בהחלטת פקיד הרישוי וניתן לקבל ו/או להשיב את רישיון הנשק .

  האם בית המשפט יכול לחייב את פקיד הרישוי לשלם לי הוצאות משפט?

  התשובה בהחלט חיובית. במידה ובית המשפט ימצא כי התנהלות הרשות הייתה פגומה והחלטתה חרגה ממתחם הסבירות, בית המשפט, עפ"י בקשת עורך הדין הפלילי , בהחלט יכול להיעתר לבקשת ההוצאות ולחייב את המדינה לשלם הוצאותיו של האדם שביקש רישיון נשק.


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני
   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים
    דילוג לתוכן