השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

רישום פלילי – הבהרות ודגשים

בשל פניות רבות שמשרדנו מקבל בתחום של רישום פלילי ואי הבהירות הרבה בתחום ,מצאנו לנכון ליתן מס' הבהרות ודגשים שיקלו על המתעניינים בתחום חשוב זה של רישום פלילי.

1. רישום פלילי הנו הגדרה של תיק שנדון בבית משפט, כלומר תיק פלילי בגינו הוגש כתב אישום לבית משפט ונקבע כי הנאשם ביצע את העבירה שיוחסה לו בכתב האישום.

2. מרשם פלילי הנו שם כולל ל-3 קטגוריות של תיקים פליליים:

 1. תיק שהוגש כתב אישום ונדון בבית משפט (כלומר , רישום פלילי כפי שצוין בסעיף 1).
 2. תיק משטרה פתוח שמצוי בהליכי חקירה (המכונה בעגה המשטרתית "מב"ד").
 3. תיק סגור או תיק שעברה לגביו תקופת המחיקה.

3. מחיקת רישום פלילי, מה הכוונה? האם רישום פלילי נעלם לגמרי מפלט המשטרה לאחר מחיקה?

חשוב לציין כי רישום פלילי שנמחק לא נעלם לגמרי מפלט המשטרה. הוא עובר מהקטגוריה של "רישום פלילי" לקטגוריה השלישית בפלט המשטרה, המכונה "תיקים סגורים ותיקים שעברה לגביהם תקופת המחיקה".

4. מדוע לפעול למחיקה אם גם כך הרישום לא נעלם מפלט המשטרה?

התשובה לכך הינה כי כאשר מתבצעת מחיקת רישום פלילי ישנם גופים ספורים ביותר הרשאים לעיין ברישום זה והם:

 • יושב ראש הכנסת – לענין בחירת נשיא המדינה, וועדת הכנסת – לענין מינוי מבקר המדינה;
 • הממשלה – לענין מינוי בעלי תפקידים שמינוים מוטל עליה ולענין סעיף 8 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954;
 • ועדת מינויים לפי חוק השופטים, תשי"ג-1953, חוק הדיינים, תשט"ו-1955, חוק הקאדים, תשכ"א-1961, או חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1963;
 • שר המשפטים ושר העבודה והרווחה – לענין סעיפים 10, 11 ו-15 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969.
 • שר או מנהל כללי של משרד ממשלתי – לעניין מינוי לתפקיד מסווג סודי ביותר.

משמעות מחיקת רישום פלילי, הינה , שהלכה למעשה, הגופים המצוינים לעיל נוגעים לאחוז קטן מאוד מהאוכלוסייה .לכן, אדם שאינו מעוניין לבוא במגע עם הגופים הללו , למעשה, עברו נקי לחלוטין ואף אחד אינו רשאי לעיין ברישום הפלילי שנמחק וכך עתידו המקצועי אינו נפגע.

5. כיצד מתבצעת מחיקת רישום פלילי?

מחיקת רישום פלילי מתבצעת ב-2 דרכים:

 1. הדרך הטבעית, כלומר, בחלוף התקופה המנויה בחוק המרשם הפלילי.
 2. בקשת חנינה לנשיא המדינה.

6. כיצד מבטלים רישום של תיק סגור מפלט המשטרה?

ישנן 2 דרכים להתמודד עם תיק סגור:

 1. הגשת ערר על עילת סגירת התיק במטרה להעביר לעילה של חוסר אשמה , דבר שיגרור ביטול הרישום מפלט המשטרה. יש לעשות כן במגבלת הזמן הקצובה לכך בחוק!!!
 2. הגשת בקשה למשטרת ישראל לביטול רישום התיק הסגור מהפלט.

חשוב לציין כי רק לאחר מספר שנים מרגע סגירת התיק (תלוי בטיב העבירה, למשל, עבירה מסוג עוון, ניתן להגיש הבקשה רק כעבור 5 שנים) ניתן להגיש את הבקשה. בקשה שתוגש לפני הזמן שנקבע בחוק, תדחה מיידית!!!

7. כיצד מתחילים תהליך של מחיקת רישום פלילי ו/או ביטול תיק סגור מפלט המשטרה?

 1. הולכים לדואר וקונים בולי הכנסה בסך 30 ₪
 2. הולכים לתחנת המשטרה, לרשם התחנה, מוסרים לו את בולי ההכנסה ומבקשים פלט מרשם פלילי המכיל את כל 3 הקטגוריות (כפי שצוין בסעיף 2 במאמר זה).
 3. מעבירים את הפלט לעיונו של עו"ד פלילי, המתמחה בתחום של רישום פלילי, זאת לשם בדיקת הסיכויים להצלחת הבקשה.
 4. לאחר קבלת תשובה חיובית בנוגע לסיכויי הבקשה, מעו"ד פלילי, המתמחה בנושא של רישום פלילי, מתחילה מלאכת איסוף מסמכים, ישיבות עם הלקוח, הכנת הטיעונים המשפטיים הרלוונטיים למקרה הספציפי והגשת הבקשה לגורם המתאים עפ"י חוק.

מוזמנים לשתף את הכתבה

לייעוץ ראשוני

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

לייעוץ ראשוני

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים