השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  רישום פלילי – מהו?

  מהו מרשם פלילי? האם קיומו של רישום פלילי יכול לפגוע ביכולתו של אדם לעסוק במקצועות מסוימים? האם ומתי יוכל צד ג' לעיין במרשם פלילי של אדם? על כך במאמר זה.

  מרשם פלילי

  מרשם פלילי הינו, למעשה, מאגר מידע, המנוהל, בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, על ידי משטרת ישראל והוא כולל רישום של תיקים שעברו את מבחן בית המשפט (שניתנו בהם על ידי בית משפט או בית דין פליליים גזר דין או החלטה אחרת לאחר שהוגש כתב אישום ונקבע כי בוצעה עבירה);

  מרשם פלילי כולל גם רישום של תיקי חקירה משטרתיים פתוחים (בחקירה), תיקי משטרה סגורים (שהחקירה בהם הסתיימה והם נסגרו מעילה של חוסר ראיות או אין עניין לציבור), תיקי אי תביעה ותיקים שרישומם נמחק מהרישום הפלילי לאחר שעברו תקופות ההתיישנות והמחיקה.

  הגבלת יכולת התעסוקה

  אין ספק כי קיומו של רישום פלילי עלול להגביל את האפשרות לעסוק במקצועות שונים, זאת בעיקר עקב הרשעתו של אדם בעבירות מסוג מסוים.

  לעיתים, די בקיומם של תיקי חקירה משטרתיים פתוחים או אפילו סגורים בעלי אופי מסוים בכדי להוות מחסום בפני האפשרות לעסוק במקצוע זה או אחר.

  האם יכול צד ג' לדרוש מאדם להמציא את תדפיס המרשם הפלילי שלו ?

  אסור לצד ג' – אם גוף ציבורי ואם גוף פרטי – לדרוש מאדם להמציא את תדפיס מרשם פלילי . בחוק המרשם הפלילי מנויים הגופים הזכאים לקבל מהמשטרה את תדפיסו הפלילי של אדם, והוא יתקבל על ידם ישירות ממשטרת ישראל.

  יתרה על כך, השגת המידע שבתדפיס המרשם הפלילי , שהינו חסוי, בדרך לא חוקית, מהווה עבירה פלילית שהעונש בצידה שנתיים מאסר.

  התייעצות עם עו"ד פלילי תקנה לכם ידע שיחסוך מכם בעיות (בין היתר, הגשת כתב אישום נגדכם)!!!

  מתי יימסר מידע מהמרשם הפלילי לגורם שלישי?

  ישנם מקרים שבהם יימסר מידע על אדם מהמרשם הפלילי לצד ג', והם:

  1. כשאדם מבקש לאמץ ילד מחו"ל.
  2. כשאדם מבקש להעביר את המידע הנ"ל לרשות ממלכתית זרה (למשל, כשאדם מבקש להגר למדינה אחרת ונדרשת הצגת רישומו הפלילי) או העברתו לנציגות ישראלית בחו"ל.
  3. לשם חידוש רישיון או זכות מגורם המוסמך לכך על פי חוק. למשל: השתתפות במכרז ציבורי או קבלה לעבודה בגופים מסוימים הרשאים על פי חוק להביא את עברו הפלילי של אדם בחשבון לשם כך.

  חשוב לדעת – העברת מידע מהמרשם הפלילי לגוף הזכאי לקבלו על פי חוק מותנית בהסכמתכם, וגם לאחר קבלת הסכמה זו, המידע שמועבר מוגבל אך ורק למידע שהגוף הנ"ל רשאי לקבל על פי חוק.

  לאור האמור לעיל, קיימת חשיבות רבה לפעול למחיקת רישום פלילי וכן ביטול רישומם של תיקים סגורים מהמרשם הפלילי.

  מחיקת רישום פלילי (רישום שנעשה לאחר הגשת כתב אישום וגזר דין) מהמרשם מתבצעת באופן אוטומטי בחלוף תקופת התיישנות + מחיקה (זמן מינימאלי למחיקה לאחר הרשעה – תלוי בעונש שהוטל – הינה תקופה של 17 שנים!!!). עם זאת, ניתן לקצר מועדי המחיקה באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה.

  רישומם של תיקים סגורים ותיקי א.ת. ניתן לבטל מהמרשם על ידי הגשת בקשה לגורמים המתאימים במשטרת ישראל.

  קיימת חשיבות רבה לניסוח ועריכת הבקשות הנ"ל. עו"ד פלילי, שזהו תחום התמחותו, יודע לנסח ולערוך את הבקשות כנדרש, תוך התייחסות ומתן דגש לנקודות בעלות חשיבות לשם השגת תוצאה חיובית עבור הלקוח.

  המלצתנו לכם, הגישו את הבקשות למחיקת רישום פלילי – חנינה וכן לביטול תיקים מהמרשם הפלילי, באמצעות עורך דין פלילי, שזהו תחום התמחותו, אשר יגישן באופן מקצועי ובהתאם לאמות המידה הקבועות בחוק ובתקנות.

  עו"ד פלילי הבקיא בתחום זה של מרשם פלילי, ידע להעריך סיכויי הצלחת בקשתכם ובהתאם ידע להפיק עבורכם את התוצאה החיובית הרצויה.


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני
   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים
    דילוג לתוכן