השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  עבירת פנים – עבירת חוץ

  עבירת פנים

  חוק העונשין מגדיר בסעיף 7 , מהי עבירת פנים:

  1. "עבירה שנעברה כולה או מקצתה בתוך שטח מדינת ישראל".
  2. "מעשה הכנה לעבור עבירה, ניסיון, ניסיון לשדל אחר, או קשירת קשר לעבור עבירה, שנעשו מחוץ לשטח ישראל, ובלבד שהעבירה, כולה או מקצתה, הייתה אמורה להיעשות בתוך שטח ישראל".

  שטח ישראל מוגדר בחוק כשטח הריבונות של מדינת ישראל כולל רצועת מימי החופין שלה, וכן כלי השיט וכלי הטיס הרשומים בישראל.

  כלומר, עבירה פלילית שבוצעה בתוך מטוס ישראלי בכל מקום בעולם, תיחשב כעבירת פנים.

  עבירת חוץ

  עבירת חוץ , כלומר עבירה פלילית שביצועה נעשה מחוץ לגבולות מדינת ישראל, הינה כל עבירה פלילית שלא נחשבת כעבירת פנים (כאמור לעיל).

  תחולת דיני העונשין של ישראל

  אדם לא יועמד לדין בישראל על עבירת חוץ, אלא אם כן היועץ המשפטי לממשלה הורה לעשות כן לאחר שהחליט שיש עניין לציבור לעשות זאת.

  דיני העונשין של מדינת ישראל לא יחולו עוד על עבירה פלילית אם האדם נשפט עליה בחו"ל לפי בקשת ישראל.

  זאת ועוד, אדם שנמצא בישראל לאחר שנדון בחו"ל במסגרת פסק דין סופי, על עבירה שחלים לגביה דיני העונשין של מדינת ישראל ולא נשא בחו"ל את העונש כולו, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לבקש מבית משפט בארץ שיורה על ריצוי העונש בישראל, כאילו בית משפט בישראל הוא זה שהטיל את העונש מלכתחילה.

  בית המשפט בישראל רשאי לקצר את העונש , אך הדבר מותנה בהסכם שיש לישראל עם המדינה הזרה ששפטה את האדם עפ"י חוקיה.

  קנס או פיצוי כספי שהוטל בחו"ל

  הוטל בחו"ל בנוסף לעונש מאסר, קנס או פיצוי, על אדם שנמצא כעת בישראל, ואותה מדינה זרה הודיעה שהאדם טרם עמד בהתחייבויותיו, בית המשפט בישראל יצווה, עפ"י בקשת היועץ המשפטי לממשלה, כי האדם ישלם את הסכום שהוטל עליו.

  הכסף שישראל תגבה מאותו אדם, יועבר למדינה הזרה, בהתאם להסדר שייקבע בין ישראל למדינה הזרה לרבות ניכוי הוצאות של ישראל לגביית הקנס ו/או הפיצוי.

  ניכוי עונש או מעצר

  אדם שנשא עונש בחו"ל על עבירה פלילית, או היה נתון בחו"ל בגינה במעצר, ינוכה העונש או תקופת המעצר מן העונש שעליו לשאת בישראל בשל אותה עבירה פלילית.


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני
   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים
    דילוג לתוכן