השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  מעצר – ההגדרה במשפט הפלילי

  מהו מעצר, מהיכן נשאבת הסמכות לעצור אדם, לאיזה בית משפט הסמכות לדון במעצר אדם, ההבדל בין מעצר ימים לבין מעצר עד תום ההליכים. על כך ועוד במאמר זה.

  מעצר

  מעצר משמעותו הגבלת חירותו של אדם על ידי הגורם החוקי המוסמך לכך. הגוף העיקרי בנושא זה של מעצר הנו , מן הסתם, משטרת ישראל.

  מעצר אדם תמיד ייעשה מתוקף חוק, כלומר מכוח הסמכה מפורשת בחוק ולפי הקריטריונים הקבועים בחוק.

  מעצר ימים , מה מטרתו?

  מעצר ימים באופן עקרוני, הנו מעצר אדם החשוד בבצוע עבירה מסוג פשע ו/או עוון (עבירה מסוג חטא אינה נחשבת לעבירה בת מעצר) לצורכי חקירה שבסופה תתגבש ההחלטה באם להגיש כתב אישום כנגד החשוד או לסגור את תיק החקירה נגדו ללא כתב אישום.

  מעצר זה יתבצע בדר"כ, כאשר יש חשש שאם החשוד לא ייעצר הוא לא יופיע להליכי חקירה ו/או ישבש הליכי משפט ו/או הוא עלול לסכם בטחונו של אדם ו/או בטחון הציבור או המדינה.

  זאת ועוד, קמה לה עילת מעצר אוטומטית ע"י שוטר, כאשר אדם מבצע עבירת ביטחון מסוימת, עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים (חוץ מעבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לצריכה עצמית), עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק קר או חם וכן עבירת אלימות בבן משפחה.

  האם יש עדיפות למעצר בצו שופט?

  התשובה הינה חיובית.

  סעיף 4 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה –מעצרים) קובע :

  " מעצר אדם יהיה בצו של שופט (להלן – צו מעצר), אלא אם כן הוענקה בחוק סמכות לעצור בלא צו ".

  מהן העילות למעצר על ידי שופט?

  סעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כדלקמן :

  " שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה, שאיננה חטא, ומתקיימת אחת מעילות אלה:

  (1) קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;

  (2) קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;

  (3) בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר; בית המשפט לא יצווה על מעצר לפי עילה זו לתקופה העולה על 5 ימים; שוכנע בית המשפט שלא ניתן לקיים את הליך החקירה בתוך התקופה האמורה, רשאי הוא לצוות על מעצר לתקופה ארוכה יותר או להאריכו ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 15 ימים.

  ההבדל בין מעצר ע"י שופט לבין מעצר ע"י שוטר (ללא צו שופט)

  בעיקרון, יש זהות חלקית בין עילות המעצר בידי שוטר לעילות המעצר ע"י שופט.

  יחד עם זאת, ההבדלים העיקריים בין עילות המעצר הם:

  • שוטר רשאי לעצור אדם ללא צו כאשר האדם עבר בפניו או עבר זה מקרוב עבירה בת מעצר, והשוטר סבור, בשל כך, כי האדם עלול לסכן את ביטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;
  • שופט יורה על מעצרו של אדם לצורכי חקירה כששוכנע כי לא ניתן לנקוט הליכי חקירה אלא כשהחשוד במעצר.

  לאיזה בית משפט הסמכות לדון במעצר ימים?

  בית המשפט שידון במעצר ימים הנו בית משפט השלום.

  מה ההבדל בין מעצר ימים לבין מעצר עד תום ההליכים?

  מעצר ימים הנו מעצר לצורכי חקירה. בסיום החקירה תתגבש ההחלטה באם להגיש כתב אישום כנגד החשוד או לסגור את תיק החקירה נגדו.

  מעצר עד תום ההליכים , הנו מעצר לאחר שהוגש כתב אישום כנגד החשוד לבית המשפט.

  בקשת מעצר עד תום ההליכים מוגשת לבית המשפט יחד עם כתב האישום.

  בקשת מעצר עד תום ההליכים מוגשת כאשר המדינה סבורה שהנאשם מהווה סכנה לביטחון אדם/ציבור/המדינה, ו/או כאשר יש חשש לשיבוש הליכי משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת.


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני
   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים
    דילוג לתוכן