תפריט ניווט מהיר
משרד עו"ד ונוטריון בחיפה - דנה שביט
אשמח לעזור בכל שאלה

מחיקת רישום פלילי

אם יש לך רישום פלילי כתוצאה מעבירה שביצעת בעבר, הדבר עלול לפגוע במהלך חייך התקין. הפגיעה יכולה להתבטא בקריירה, בשאיפות ציבוריות, קבלה למקומות מגורים ועוד.
ניתן להקדים את מחיקתו של הרישום הפלילי, למשרד עו"ד דנה שביט ניסיון רב בשירות זה.

מחיקת רישום פלילי משטרת ישראל

מחיקת רישום פלילי – שאלות ותשובות

רישום פלילי הוא קביעה של שופט כי אדם ביצע את מעשה העבירה ולאחר מכן מטיל עליו את העונש המתאים לנסיבות המקרה.

ישנה דרך אחת בלבד למחיקת רישום פלילי טרם זמנו: הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה.

בהחלט כן, בעבירה יחידה מסוג עוון וזאת בחלוף 7 שנים. חוק המידע הפלילי מציין את תקופות ההתיישנות והמחיקה של רישום פלילי.
כלומר, אם חלפה התקופה הקבועה בחוק, הרישום היחיד בעבירת עוון יימחק. בעבירה מסוג פשע אין מחיקה אוטומטית ויש לפעול כדי להגיע למצב של מחיקת רישום פלילי.
על מנת למחוק רישום פלילי לפני שהסתיימו תקופות ההתיישנות והמחיקה, צריך להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה.

במדינת ישראל לא קל לקבל חנינה. אין כללים מוגדרים לחנינה כך שחשוב להיוועץ עם עורך דין מנוסה בתחום שיעריך את סיכויי הבקשה מניסיונו המקצועי. בבקשה חייבים להצביע על נזק משמעותי שנגרם למבקש החנינה כתוצאה מהרישום הפלילי. חשוב שהנזק נוצר לאחר שנגזר דינו של האדם בבית המשפט. אם ה"נזק" החל עוד לפני גזר הדין ובית המשפט היה מודע למצב האדם, הסיכוי לחנינה נמוך מאוד, אלא אם התווספו גורמים נוספים שמעצימים עוד יותר את הפגיעה והנזק.
בנוסף חייבים להראות מאמצים לשינוי המצב במסגרת הבקשה.

התשובה היא לא! אפשר להגיש יותר מפעם אחת. החוק לא מגביל את מספר בקשות החנינה.