תפריט ניווט מהיר
משרד עו"ד ונוטריון בחיפה - דנה שביט
אשמח לעזור בכל שאלה

מהי הסגת גבול פלילית?

תוכן עניינים
הסגת גבול פלילית

הסגת גבול

מהי הסגת גבול , מה העונש על עבירת הסגת גבול, מהו נכס, מהי "כניסה לנכס", על כך ועוד במאמר זה.

סעיף 447 לחוק העונשין מגדיר הסגת גבול כדלקמן:

(א) העושה אחת מאלה כדי להפחיד מחזיק בנכס , להעליבו, להקניטו או לעבור עבירה, דינו – מאסר שנתיים.

(1) נכנס לנכס או על פניו.

(2) לאחר שנכנס כדין לנכס, נשאר שם שלא כדין.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיף זה כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו – מאסר ארבע שנים.

החלק הראשון של עבירת הסגת גבול מתייחס לשתי חלופות אפשריות, האחת, כניסה לנכס או "על פני" הנכס שמוחזק ע"י אדם אחר. החלופה השנייה מתייחסת למצב בו אדם נכנס לנכס ונשאר שם שלא כדין.

ישנה "הכניסה" הרגילה לתוך הנכס, כפי שכולנו מכירים, וישנם סוגי כניסות נוספים כפי שהוכרו ע"י הפסיקה במהלך השנים.

להלן, מס' דוגמאות :

  • נקישה על פתח חיצוני של מבנה , למשל, חלון ו/או דלת.
  • הכנסת חלק מגופו של אדם לתוך מבנה, למשל בע"פ (תל-אביב) 1644/86, נקבע כי הכנסת ראש לחלל שבין תריס לחלון תיחשב אף היא להשגת גבול.
  • בעיטה בדלת של דירה הוכרה אף היא ככניסה לצורך עבירת הסגת גבול.
  • צלצול בפעמון דירה ללא הפסקה.

מחזיק בנכס לצורך עבירה זו אינו חייב להיות הבעלים הרשום של הנכס.

אף החזקה זמנית / ארעית של אדם בנכס , די בה כדי להגדירו כמחזיק בנכס.

בע"פ (נצרת) 124/02, נקבע כי החזקת חדר עבודתה של אחות בקופת חולים , אליו רשאים להיכנס אנשים אחרים ברשותה בלבד, מספיקה כדי להגדירה כ"מחזיקה בנכס".

דוגמא נוספת – מצב בו בני זוג חיים בנפרד והאב מגיע לדירה בה מתגוררים האישה וילדיו (ההגעה הינה בזכות), האם האב רשאי להיכנס לחדר הפרטי של האישה ?

בית המשפט קבע בע"פ 1132/96 (ת"א) כי גם במקום שיש לאב זכות כניסה לדירה לצורכי מפגש עם ילדיו , אין זכות כניסה לחדר השינה של האישה.

עפ"י הפסיקה, נכס יכול להיות מקרקעין וגם מיטלטלין. נכס נייד צריך לסמן מקום בין אם המקום קבוע ומחובר לאדמה ובין אם אינו מחובר, ובלבד שמדובר במקום שניתן להיכנס אליו (לתוכו) או לעלות עליו (על פניו) (למשל, קטנוע) . כן ישנו צורך כי יתקיים תיאום בין אלמנט ה"נכס" לאלמנט ה"כניסה", שני הרכיבים צריכים לדור יחדיו לצורך התממשות יסודות עבירת הסגת גבול.

כניסה "על פניו" של נכס משמעותה הימצאות על פני הנכס. למשל, ישיבה על אופנוע (המוגדר כנכס נייד) הוכרה בפסיקה כ"כניסה על פניו של נכס".

נכס שאין לו "פנים" לא תהיה "כניסה על פניו". לדוגמא, קטנוע, לא ניתן להיכנס לתוכו אך כן ניתן להימצא עליו, לרכב עליו ולכן הקטנוע יוגדר כנכס שניתן "להיכנס על פניו".

היסוד הנפשי בעבירת הסגת גבול

כדי להרשיע אדם בעבירה זו , הכניסה לנכס (או על פניו) צריכה להיעשות לשם הפחדת מחזיק הנכס, העלבתו, הקנטתו או לשם ביצוע עבירה.

לשם הרשעה בעבירה זו, לא נדרש כי בפועל מחזיק הנכס יוקנט, יופחד או שבפועל תבוצע עבירה, די בכך שהדבר היה מטרה ו/או שהעבריין ידע ברמת הסתברות גבוהה כי התנהגותו תביא לתוצאה האסורה של הפחדת מחזיק הנכס, העלבתו וכו'.

אין אף חובה כי מחזיק הנכס יהיה נוכח פיזית בנכס לשם הקנטה למשל, די בכך שיוקנט ברגע שישמע כי העבריין נכנס לנכס .

הישארות בנכס

החלופה השנייה של עבירת הסגת גבול הינה הישארות מבצע העבירה בנכס לאחר כניסה (אליו או על פניו) כדין. משמעות חלופה זו הינה כי אדם נכנס לנכס באופן חוקי , אך הישארותו לאחר מכן אינה כדין, כלומר בניגוד לרצונו של מחזיק הנכס ולאחר דרישה שלא נענתה, כי יעזוב את הנכס.

אדם שנכנס לנכס בהסכמה אך בהמשך, מחזיק הנכס דורש ממנו לעזוב והוא מסרב לבקשה, הרי המעשה הנ"ל נחשב לעבירת הסגת גבול פלילית.