השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  תקיפת שוטר – הכשלת שוטר – עונש מאסר מינימום על פי חוק

  האם ישנה חובה עפ"י החוק לעונש מאסר מינימאלי בעבירה של תקיפת שוטר ובעבירה של הכשלת שוטר?

  עבירות כלפי שוטרים, שתוצרן הינו פגיעה בעבודת השוטר, הנחשב לידו הארוכה של החוק, מטופלות בסימן ג' פרק ט' לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

  במסגרת סימן ג', ישנה חלוקה לשלושה סעיפים עיקריים כדלקמן :

  1. סעיף 273 לחוק העונשין, העוסק בתקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו.
  2. סעיף 274 לחוק העונשין, העוסק בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות.
  3. סעיף 275 לחוק העונשין, העוסק בהפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו.

  מדובר בעבירות הנתפסות בעיניו של המחוקק כחמורות מאד ולכן אף נקבע להן רף ענישה מינימאלי של עונש מאסר חובה, החל ממינימום של שבועיים מאסר (בעבירת הפרעה לשוטר) ועד לשלושה חודשי מאסר (בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות חמורות).

  האם, לפיכך, קיימת חובה להטיל על אדם שהורשע בעבירה של תקיפת שוטר או הפרעה לשוטר עונש של מאסר בפועל?

  לאורך השנים דנו בתי המשפט בשאלה האם המחוקק התכוון, כשהטיל עונש מאסר מינימאלי בצד העבירות הנ"ל, לעונש מאסר בפועל ממשי או אולי די בהטלת עונש מאסר על תנאי.

  בתי המשפט קבעו כי די בהטלת עונש מאסר על תנאי כדי לעמוד בדרישת החוק לעונש מאסר המינימום , כלומר, אין חובה חוקית כי נאשם בעבירות של תקיפת שוטר , בין היתר, יכנס לבית הסוהר!!!

  מה דינו של אדם שהורשע בעבירה של תקיפת שוטר או הפרעה לשוטר ותלוי ועומד כנגדו מאסר על תנאי בר הפעלה, האם ניתן יהיה להאריך את המאסר על תנאי לתקופה נוספת?

  אדם שהורשע בעבירות של תקיפת שוטר, הכשלת שוטר – בית המשפט חייב להטיל עליו עונש מאסר מינימום, שכפי שפורט לעיל, יכול לבוא גם בדרך של מאסר מותנה בלבד.

  בית המשפט לא יוכל להסתפק בעונש מסוג אחר, כמו קנס או הטלת מבחן מבלי שלכל הפחות הטיל בצידו עונש מאסר על תנאי.

  מתעוררת הבעיה כשלנאשם שהורשע בעבירה כנגד שוטרים ,ישנן הרשעות קודמות ובהן גם מאסר על תנאי בר הפעלה בנסיבות אלו. האם ניתן יהיה להאריך את מאסרו על תנאי במסגרת גזר הדין בתיק החדש ?

  התשובה לכך הינה חיובית!

  במסגרת סעיף 56 (א) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 ניתן להאריך מאסר על תנאי, למרות האמור בסעיף 55 לחוק העונשין המתייחס להפעלתו של המאסר המותנה.

  הסמכות להארכת המאסר המותנה (מאסר על תנאי) נתונה, אך ורק לגבי הרשעתו הראשונה של אדם בשל עבירה נוספת (למעט חריג של "מבחן סמים"), כלומר, רק כשהמאסר על תנאי הינו בר הפעלה ולא חב הפעלה.

  לאחר שהסעיף נבחן בפסיקה, המסקנה של בתי המשפט הייתה כי כאשר מבקש בית המשפט להטיל עונש מאסר, אם בפועל ואם על תנאי, הוא אינו יכול להאריך את תקופת המאסר על תנאי.

  לכן, על פניו, לכאורה, אי אפשר להאריך לנאשם מאסר על תנאי מקום בו הוא מואשם בעבירה כנגד שוטרים (ישנו חריג לכך, כפי המצוין בפסקה הבאה).

  האם בכל מקרה שנקבע עונש מאסר חובה, יוטל עונש מאסר בפועל?

  התשובה לכך הינה שלילית. ישנו בחוק חריג לכלל המחייב עונש מאסר חובה.

  סעיף 35א לחוק העונשין. כך שלמרות שבית המשפט הינו כבול לעונש החובה , ניתן בנסיבות מיוחדות אותן יפרט השופט בגזר הדין, לסטות מכך ולהאריך מאסר על תנאי התלוי ועומד כנגד הנאשם שבפניו.

  כיצד עו"ד פלילי יוכל לעזור לי להתגונן בתיק של תקיפת שוטר?

  עו"ד פלילי מנוסה ילמד את חומר החקירה ובהתאם למצב המשפטי, יפעל לביטול כתב האישום או לתיקון כתב האישום באופן של מחיקת עבירה או מס' עבירות מכתב האישום ו/או יפעל להסדר טיעון מקל עבור הנאשם.

  חשוב לציין כי במצב בו עו"ד פלילי מנוסה אשר מצליח להביא לתיקון כתב האישום באופן של מחיקת עבירות מסוימות, הדבר יכול לתרום הן במובן של ביטול מאסר על תנאי שתלוי נגד הנאשם מתיק פלילי קודם והן במובן של עונש מקל ביותר שיושת על הנאשם.


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני

   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים