השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  "תחנת הסמים המהלכת" – על תנאי וזכאות חופשה של אסירים

  אתמול נתקלתי באחד מסיפורי הפלילים המוזרים של התקופה האחרונה: אסיר בחופשה חזר לכלא עם 117 גרם של סמים מסוג הרואין, חשיש ואקסטזי – הכל בתוך ביטנו.

  אתר האינטרנט YNET דיווח כי האסיר, המרצה עונש מאסר על עבירות סמים (אלא מה?), חזר לכלא רימונים לאחר חופשה בת 48, ובעקבות מידע מודיעיני, הוא הוכנס מיד למתקן מיוחד של הימ"ר, שם הוא 'פלט מגופו' את הסמים. "סופרמרקט של סמים", ו- "תחנת סמים מהלכת" – היו הכינויים שהדביקו למבריח הנועז אנשי המשטרה, אך מעבר לאנקדוטה, רציתי להתייחס בפוסט זה לנושא זכויות ותנאי חופשות אסירים.

  מטרות החופשה

  נושא של חופשות אסירים מוסדר בפקות נציבות, פקודה מס' 04.40.00. יודגש, כי חופשתו של אסיר אינה זכות מוקנית, אלא טובת הנאה (מאלו המנויות בתקנה 19 לתקנות בתי הסוהר) והיא נתונה לשיקול דעת.

  מטרתה של החופשה הינה לחזק את הקשר בין האסיר לבין קהילתו ומשפחתו. להקל, זמנית, בחסכים שנגרמים כתוצאה מן המאסר וליצור תמריץ להתנהגות טובה של האסיר בבית הסוהר, התנהגות שתוביל, כאמור, ליציאתו לחופשות.

  תנאי הזכאות

  הזכאות לחופשה של אסיר תיבחן בכפוף ובהתייחס למספר גורמים:

  א. סוג העבירה וסיווגה לקטגוריה המאפשרת חופשה.- ההחלטה בדבר סיווגו של אסיר לצורך מתן חופשה תהיה לאחר איזון ושקילה של הנושאים הבאים:

  1. העבירה בגינה מרצה את עונשו בצירוף עם עברו הפלילי והליכים משפטיים התלויים ועומדים נגדו.
  2. נסיבות אישיות מיוחדות וכן תפקודו במאסר.
  3. ניתוח מידע הקיים על האסיר בכדי לחזות את התנהגותו במהלך חופשתו, כמו גם האם עלול הוא להתחמק מלהתייצב להמשך ריצוי מאסרו.

  ב. ריצוי תקופת מאסר מינימלית.- תישקל יציאתו של אסיר לחופשה רק לאחר ריצוי רבע מתקופת מאסרו, אך לא פחות מחודשיים וכל עוד יתרת מאסרו עד לסיום שני שליש מהמאסר לא עולה על 15 שנים. אסיר עולם שעונשו נקצב – על יתרת המאסר עד לסיום ריצוי שני שליש מתקופת המאסר, לא תעלה על 10 שנים.

  ג. תפקוד חיובי של האסיר בבית הסוהר.- הנושאים שיבחנו הינם משמעת, עבודה (אם שובץ) ולימודים (אם שובץ), וכן הבעת נכונות ליתן בדיקות שתן לגילוי סמים בכל עת שיידרש, כולל לפני ואחרי החופשה. אם נערכה בדיקה לפני היציאה – עליה להיות נקייה.

  חופשה באישור הנציב

  ישנם אסירים שלא תאושר להם חופשה, אלא באישור בכתב מאת נציב שירות בתי הסוהר, ובהם:

  1. חופשה ראשונה של אסיר בטחוני וחידוש חופשות של אסיר בטחוני, אם הופסקו
  2. אסיר עולם שעונשו לא נקצב
  3. חופשה ראשונה של אסיר עולם שעונשו נקצב
  4. אסיר שנדון לתקופה שעולה על שנה וכן אסיר בגין עבירות אלימות במשפחה (או שיש חשד לגביו שעבר עבירה כזו או שהוא הורשע בעבר בגין עבירה כזו)
  5. אסיר שנידון בגין עבירת מין (או הורשע בעבר בגין עבירת מין), גם אם הם לא נשפט לתקופה שעולה על שנה, מסווג לקטגוריות, שלהן ישנה השפעה על שחרורו לחופשה.

  יהיו מי שיווסגו מראש כאסירים שאין להוציאם לחופשה משיקולים של סכנה לשלום הציבור או לבטחון המדינה, או שיציאתם מותנית באישור מודיעיני או שישוחררו בכפוף לתנאים מגבילים. הסיווג יעשה מיד עם כניסתו של האסיר למאסר, אך הוא ניתן לשינוי מעת לעת. גם האסיר יכול, ביוזמתו, לבקש את שינוי הקטגוריה כאמור.

  כיצד נהוג לפקח על אסירים "מועדים לפורענות"?

  כשאנו שומעים על מקרים בהם אסירים "חוזרים לסורם" ומבצעים פשעים במהלך חופשתם, תמיד נשאלת השאלה אם כשהם קיבלו את הזכות הזאת – היה בכך סיכון. אם מדובר באמת על אסיר ש"מועד לפורענות", האי שבעקרון אסיר כזה יסווג כמי שאין לשחררו לחופשה מלכתחילה. הפיקוח אמור להיעשות בשלב המקדים את היציאה לחופשה, כלומר, במסגרת סיווג רמת הסיכון של האסיר היוצא לחופשה וכן עמידה בתנאים המקדימים שפורטו לעיל בטרם הוצאתו לחופשה כאמור.

  הדרך לפקח על אותם אסירים חוזרים לבית הכלא הינו באמצעות אותן בדיקות שתן כפי שציינתי לעיל וכן, כמו באירוע המתואר בכתבה, כאשר מגיע לשב"ס מידע מודיעיני לפיו ביצע האסיר עבירה בתקופת מאסרו או מידע לפיו מתכוון להבריח לכלא סמים ו/או אמל"ח ו/או כל פריט אחר אסור, לבצע בדיקה כפי שבוצעה במקרה זה.

  איזה עונש יקבל האסיר?

  מבחינת האסיר עצמו, מדובר בעבירה חמורה ביותר של החזקת סם שלא לצריכה עצמית. לכמות הסם שנתפסה כמו גם לעובדה שהנ"ל ניסה להכניס את הסם לכותלי הכלא, בהחלט תהיה השפעה על עונשו. במסגרת כתב אישום שיוגש נגדו על עבירה זו – מדובר בעבירה חמורה לכשעצמה ושילובה עם הנסיבות ועברו של הנאשם יובילו, קרוב לוודאי, לענישה מחמירה. כמו כן, קרוב לוודאי שישללו חופשותיו העתידיות של אסיר זה.


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני

   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים