השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  שכרות – שכרות כסייג לאחריות פלילית

  ביום 27.12.09, פורסם בכלי התקשורת כי נרצח החייל ראמז אל עביד ע"י חברו, שאף הוא חייל, אבו זריילה, באמצעות נשקו הצבאי, בקניון באר שבע.

  אתמול, במהלך הארכת מעצרו של חמזה אבו זריילה, טען עורך דינו של החייל העצור, כי לא רצה להרוג את חברו, כי בבוקרו של אותו יום, שתה וודקה ולכן היה שיכור במועד ביצוע המעשה.

  השאלה הנשאלת הינה, האם לאחר שיוגש נגדו כתב אישום, בית המשפט יקבל את טענתו בדבר הגנת השכרות שבחוק העונשין, תשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין")?

  סעיף 34ט' לחוק העונשין קובע סייג לאחריות פלילית, במקרה שבו אדם עשה מעשה במצב של שכרות (כלומר, שאדם לא יישא באחריות פלילית).

  יחד עם זאת, יש לציין כי אין מדובר בסייג גורף, לפיו כל מי שביצע עבירה כשהוא במצב של שכרות לא נושא באחריות פלילית למעשיו. ההגנה תעמוד אך ורק למי שנכנס למצב השכרות שלא בהתנהגותו הנשלטת או שלא מדעתו (ראה דוגמא למצב זה בהמשך המאמר).

  להדגיש, לא מדובר באדם שיכור, אלא "מצב של שכרות", כפי שמוגדר בסעיף קטן ד' לסעיף הנ"ל – "מצב שבו נמצא אדם בהשפעת חומר אלכוהולי, סם מסוכן או גורם מסמם אחר, ועקב כך הוא היה חסר יכולת של ממש בשעת המעשה להבין את אשר עשה או את הפסול שבמעשהו, או להימנע מעשיית המעשה".

  מהגדרה זו אנו למדים, כי החשיבות הינה לא לכמות האלכוהול או החומר המסמם שנצרך, אלא דווקא להשפעה שהייתה לו על הכרתו של הנאשם ותפקודו בשעת המעשה שמיוחס לו.

  רק כאשר נשללה מאותו אדם, עקב צריכת האלכוהול או הסם, צריכה שלא נעשתה מדעתו או מהתנהגותו הנשלטת, היכולת להבין בשעת מעשה את הפסול שבמעשה או נשללה ממנו היכולת להימנע מעשיית המעשה, רק אז יוכל ליהנות מהגנת השכרות המלאה.

  דוגמא למצב שבו תוכר הגנה זו, למשל, כשאדם יושב במועדון ומזמין משקה לא אלכוהולי וללא ידיעתו מוכנס למשקה גורם משכר או מסמם כלשהו, שלא ניתן להבחין בו.

  במידה ועקב צריכת חומר זה, אותו אדם מבצע עבירה כשהוא במצב שבו נשללה ממנו היכולת להימנע מביצועה או נשללה ממנו היכולת להבין את המעשה או את הפסול שבמעשה, אזי תעמוד לו הגנת השכרות, הוכחת טיעון זה מוטלת על עורך דינו של הנאשם.

  האם תתקבל טענת החייל בדבר הגנת השכרות?

  במקרה זה, לאור גרסתו של העצור, לפיה שתה וודקה, ככל הנראה, מרצונו ובאופן מודע, לפני האירוע, נראה כי בית המשפט לא יאפשר לו ליהנות מהגנת השכרות.


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני

   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים