השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  קבלת דבר במרמה – עבירת מרמה

  מהי קבלת דבר במרמה , האם הגעה לכדי סיפוק מיני תיחשב כ"קבלת דבר" לצורך עבירה זו, האם יש לנקוט בפעולה אקטיבית או שגם מחדל יענה על יסודות סעיף העבירה, מה העונש עפ"י החוק, על כך ועוד במאמר זה.

  קבלת דבר במרמה –

  עבירה זו של קבלת דבר במרמה מוגדרת בסעיף 415 לחוק העונשין, כדלקמן:

  " המקבל דבר במרמה, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים" .

  מהו "דבר"?

  בהוראת החוק הרלוונטית, מצוין כי: "דבר" לצורך עבירת קבלת דבר במרמה, הנו מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה.

  בעבר, רווחה הגישה בפסיקה כי "דבר" צריך להתאפיין בהקשר של רכוש ממשי כלכלי וברוח זו יש לפרש גם את המונחים זכות וטובת הנאה שבהגדרת "דבר".

  בהמשך, שונה הדבר ולמעשה ניתנה למונחים אלו פרשנות רחבה ונקבע כי טובת הנאה , למשל, אינה חייבת לבוא לידי ביטוי באופן חומרי.

  לכן, לצורך העניין, אף סיפוק גופני ו/או נפשי יש בהם כדי לענות על הגדרת המונח "טובת הנאה" !!!

  ניתן למעשה להגדיר את המונח "דבר" באופן הבא: אם הרמאי (האדם המרמה) השיג יתרון ומאידך המרומה סופג נזק ו/או הפסד, אזי, יש בכך כדי לענות על הגדרת "דבר" בעבירת קבלת דבר במרמה.

  יש לציין כי נקבע בפסיקה : " חזות הכל בעבירה של קבלת דבר במרמה הינה ביתרון או בהישג למרמה, ולא בחסר למרומה…" . לכן, ייתכנו מקרים שגם אם המרומה לא ספג נזק ו/או הפסד ובלבד שהמרמה השיג יתרון נוכח מעשיו, הרי שדי יהיה בכך כדי להרשיע בעבירה של קבלת דבר במרמה.

  להלן, דוגמאות שהוכרו ע"י הפסיקה כקבלת דבר במרמה:

  1. הבאת אדם (בין אם אישה ובין אם גבר) להתמסרות וגרימת סיפוק מיניו/או נפשי שהמרמה מקבל.
  2. קבלת תלמיד לבית ספר ברמה גבוהה מזו שהיה צריך ללמוד בו.
  3. וויתור על החזרת הלוואה.
  4. השגת תיקון רישום בדבר מצב משפחתי מכוח פסק דין שהציג מצב עובדתי מוטעה.
  5. הארכת שירות בעירייה, מעבר לגיל שבו היה צריך לפרוש.

  מרמה

  מרמה עפ"י החוק הינה: " טענת עובדה בעניין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת".

  "לרמות", הכוונה להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל.

  כלומר, כדי לבצע עבירה של קבלת דבר במרמה על האדם לטעון טענה כוזבת וביודעו כי הטענה כוזבת. אם אדם אינו יודע כי טענה שטען כוזבת הרי שלא מתקיימים יסודות הסעיף.

  שתיקה והעלמת עובדות

  נקבע בפסיקה כי שתיקה זהה להעלמת עובדות. כלומר, אם בהתקשרות בין גורמים לא צוינו פרטים שיש צורך לאומרם במסגרת התקשרות מאותו סוג, אזי ייתכן והשתיקה ואי גילוי הנתונים הרלוונטיים היה בהם כדי לשנות את המצב ועשיית מעשה זה יוצרת למעשה מצג שווא.

  "המקבל דבר"

  חשוב לציין כי מדובר ביסוד חשוב ומהותי בעבירת קבלת דבר במרמה.

  לא ניתן להרשיע אדם בעבירה זו אלא אם המקבל קיבל את "הדבר" בשל פעולת המרמה. כלומר, יש צורך בקשר סיבתי ממשי בין פעולת "המרמה" לבין הוצאת "הדבר" מהמרומה.

  לסיום, יצוין כי עבירת "קבלת דבר במרמה" הינה עבירה מורכבת ביותר ויש לנקוט משנה זהירות ולבחון היטב האם כלל מרכיבי העבירה מתקיימים לשם הגשת כתב אישום כנגד אדם .

  יתירה מכך, לעיתים ,לכאורה, כלל מרכיבי העבירה מתקיימים אך עדיין ייתכנו מצבים בהם לא מדובר בעבירה או שעדיין נותר ספק בעניין, שכן הסיטואציה במסגרתה "העבירה" בוצעה מורכבת ומסועפת.

  המלצה אם הינכם חשודים בבצוע עבירת מרמה ו/או הוגש נגדכם כתב אישום, גשו בהקדם לעו"ד פלילי מנוסה שייצג אתכם!!!

  עורך דין פלילי יבחן את חומר החקירה בקפידה ובהתאם ידע מה עליו לעשות במטרה להגן עליכם בדרך הטובה ביותר .


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני
   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים
    דילוג לתוכן