השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  עבירת מהירות – זיכוי לאור העדר כיול המכשיר למדידת המהירות

  לבית המשפט השלום בקרית גת הוגש כתב אישום נגד אדם, אשר נתפס כשהוא נוהג במהירות מופרזת (117 קמ"ש, במקום 90 קמ"ש – המהירות המותרת במקום), אשר נמדדה באמצעות מכשיר המולטנובה. לא נשמעו עדים במסגרת התיק. התביעה הציגה את תצלום הרכב, שצולם על ידי מכשיר המולטנובה ותעודת עובד ציבור ומטעם ההגנה לא העיד אף אחד.

  התביעה ביקשה להרשיע את הנהג על סמך התצלום והמהירות שנמדדה בו ואילו ההגנה ביקשה לזכותו, בעקבות פס"ד דומב (במסגרתו, לאחר שמיעת עדות מומחה מטעם ההגנה, קבע בית המשפט כי על מכשירים אלו לעבור כיול תקופתי – כיול שאינו מבוצע על ידי המשטרה – שכן, ברגע שלא מבוצע אותו כיול, עולה שאלה בדבר אמינות תוצאת המדידה של המכשיר.

  מהו מכשיר המולטנובה?

  מדובר במד מהירות אלקטרוני לרכב (ממא"ל), שכינויו מולטנובה. המשטרה משתמשת בשני סוגי מכשירי מולטנובה: F6 ו- F6A.

  ה- F6 מוצב בתוך רכב משטרתי או על חצובה מחוץ לניידת ואילו ה- F6A מותקן על עמודי קבע במקומות שונים בכבישי הארץ.

  מכשיר זה קובע את מהירות הרכב כשהוא משתמש בעקרון דופלר.- הקובע כי גוף המתקרב למשדר, התדר שנקלט ממנו בחזרה יגדל בהדרגה (או יקטן בהדרגה).

  קביעת בית המשפט

  בית המשפט זיכה את הנאשם.

  בית המשפט קבע, בין השאר, כי במסגרת פס"ד דומב נקבע כי יש צורך לכייל את מכשיר המדידה, שכן אי כיולו עשוי להשפיע בשאלת אמינות תוצאת המדידה שלו. למרות שקיימת חזקת אמינות, אין היא מובילה בהכרח למסקנה שכל תוצאות המדידה באמצעות המכשיר אמינות.

  מאחר והמדינה בחרה שלא להגיש בקשת רשות לערער על פס"ד דומב, אין היא יכולה להתעלם מקביעתו ולהמשיך לבקש ולהרשיע נהגים על סמך תוצאות מדידות, שנערכו ללא בדיקת כיול למכשיר.

  בית המשפט קבע, כי ביצוע כיול תקופתי למכשיר (דבר שעד לכתיבתו של פס"ד זה, לא נעשה), הינו תנאי הכרחי להוכחת אמינותן של תוצאות המדידה של מכשיר המולטנובה. כשאין מציגה המאשימה ראיה לכך שבוצע כיול כאמור, אין היא עומדת בנטל ההוכחה שעל כתפיה ולכן הנאשם זוכה.

  פיצוי בגין הליך מיותר

  בית המשפט עוד הגדיל לעשות והטיל על המשטרה הוצאות בסך 3,000 ₪ שישולמו לנאשם כפיצוי, זאת משום שהמשטרה, אשר בחרה להמשיך ולנהל את ההליכים למרות פס"ד דומב, התנהלה, לדברי בית המשפט, בדרך המתעמרת באזרחים ואף מבזה את החלטות בית המשפט.

  בית המשפט קבע כי האינטרס הציבורי מחייב כי בהעדר ראיות לביסוסה של הרשעה, אין לגרור אזרח להליכים מיותרים בבית המשפט. למרות שפס"ד דומב ניתן כחצי שנה לפני שמיעת הראיות בתיק, הרי שהיה על המשטרה לשקול מחדש את עמדתה בתיק זה. משלא עשתה כן וגררה את האזרח ובית המשפט לניהול משפט , הגם שהיה ידוע לה כי יסתיים בזיכוי, הרי שיש להטיל על המשטרה תשלום הוצאות לפיצוי האזרח הנפגע.


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני

   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים