השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  עבירה פלילית

  מהי עבירה פלילית?

  האם ניתן להעניש אדם על ביצוע מעשה מסוים שרק לאחר ביצועו נחקקה העבירה הפלילית?

  האם יוענש אדם בגין ביצוע עבירה פלילית שבוטלה?

  מה דינו של אדם המואשם בביצוע עבירה פלילית מסוימת שהחוק לגביה שונה?

  עבירה פלילית הינה מעשה שנעשה בניגוד להוראת חוק מסוימת. אם החוק לא קבע שמעשה מסוים נחשב לאסור, הרי שהמעשה לא ייחשב לעבירה, זאת גם אם מבחינה מוסרית, מצפונית המעשה אינו נתפס כחיובי.

  יתר על כן, אף אי עשיית מעשה מסוים, כלומר מחדל, עשוי להיחשב כעשיית עבירה פלילית. למשל, כשאדם רואה או יודע כי אדם אחר מבצע עבירה פלילית ולא פועל לסיכולה .

  מה קורה אם נעשה מעשה ורק לאחריו נקבע בחיקוק כי הדבר אסור?

  חוק העונשין קובע באופן חד משמעי כי אין עונשין למפרע ! ! !

  חיקוק היוצר עבירה פלילית, לא יחול על מעשה שנעשה לפני יום פרסומו כדין או יום תחילתו של החיקוק , לפי המאוחר מבין השניים.

  מה קורה במצב שעבירה פלילית מתבטלת?

  התשובה לכך מצויה בסעיף 4 לחוק העונשין הקובע, כי עבירה שנעברה ובוטל בחיקוק האיסור עליה, הדבר יביא לביטול האחריות הפלילית לעשיית העבירה.

  השלכות ביטול החיקוק בדבר העבירה הינן, הפסקת ההליך הפלילי כנגד האדם שביצע את המעשה. במידה וניתן גזר דין כנגד האדם בגין בצוע המעשה האסור שבוטל, הרי שביצועו יופסק . למשל, אדם המרצה עונש מאסר בבית הסוהר, ישוחרר לאלתר מבית הסוהר!

  כמו-כן, לא תהיינה בעתיד תוצאות / השלכות כאלה ואחרות, הנובעות מן ההרשעה בבית המשפט, בעבירה הפלילית שבוטלה.

  מה קורה אם החיקוק בדבר עבירה פלילית שונה?

  אם נעברה עבירה פלילית ובטרם ניתן גזר דין בבית המשפט, בגין ביצועה וחל שינוי בנוגע להגדרות העבירה או לאחריות לה, או בנוגע לעונש שנקבע לה בחוק, יחול על העבירה , החיקוק המקל עם מבצע העבירה. מומלץ להתייעץ עם עו"ד פלילי לגבי האספקטים השונים של שינוי חקיקה.

  כלומר, אם העונש בחוק, בגין עבירה מסוימת היה עד 5 שנות מאסר, כלומר עבירה מסוג פשע, וכעת שונה החוק והעונש הנו עד 2 שנות מאסר, קרי עבירה מסוג עוון, הרי שמבצע העבירה חשוף עתה לעונש מקסימאלי של עד 2 שנות מאסר בלבד ולא חמש.


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני
   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים
    דילוג לתוכן