השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  מהי סמכות מעצר ומהי עילת מעצר?

  מקורה של " סמכות מעצר ", למי הסמכות לעצור אדם, מהו מעצר ימים, מהו מעצר עד תום ההליכים, על כך ועוד במאמר זה.

  סמכות מעצר

  סמכות מעצר הינה סמכות להגביל את חירותו של אדם. סמכות זו קבועה בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), או בחקיקת משנה מכוח הסמכה מפורשת בחוק.

  מעצר אדם יתבצע מתוקף הכללים והנהלים הקבועים בחוק. מעצר אדם יתבצע באופן שיבטיח שמירה על כבוד האדם וזכויותיו.

  בית המשפט אשר ידון במעצר

  זהות בית המשפט אשר ידון בבקשת מעצר תקבע עפ"י סמכות עניינית וסמכות מקומית.

  1. סמכות מעצר עניינית:

  סמכות מעצר עניינית מתייחסת לסוגייה האם בית משפט שלום או מחוזי יטפל בנושא מעצר אדם שהובא לפתחו. החלוקה בקטגוריית הסמכות העניינית הינה כדלקמן:

  1. בטרם הוגש כתב אישום, כלומר האדם עדיין במעמד של חשוד, הסמכות נתונה לבית המשפט השלום ומדובר במעצר ימים לצורכי חקירה, בין היתר.
  2. לאחר הגשת כתב אישום – כשהאדם במעמד של נאשם והוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים נגדו, בסיטואציה זו יש לבחון את העבירה המיוחסת בכתב האישום וכן את העונש הקבוע בחוק בצד העבירה, כלומר אם מדובר בעונש מעל 7 שנות מאסר, במקרה כזה הסמכות שייכת לבית המשפט המחוזי. מתחת לתקופה של 7 שנות מאסר הסמכות נתונה לבית המשפט השלום, למעט החריגים הקבועים בחוק.
  3. בשלב הערעור על פסק הדין – הסמכות נתונה לערכאה הגבוהה יותר בין אם בית המשפט המחוזי ובין אם בית המשפט העליון.

  2. סמכות מעצר מקומית:

  סמכות מקומית קובעת את האזור בארץ בו קיים בית משפט ובו יתנהל הדיון. סמכות מקומית נתונה לבית משפט אשר באזור שיפוטו התקיים אחד מאלה:

  1. נעברה העבירה נושא הפנייה לבית המשפט (כולה או חלקה).
  2. מיקום היחידה החוקרת הממונה על החקירה, שבקשר אליה הוגשה הפנייה לבית המשפט.
  3. אדם מוחזק במעצר ובשל נסיבות מיוחדות לא ניתן להגיע לבית המשפט הממוקם באזורים שצוינו בסעיף 1 ו- 2 לעיל, בקטגוריה זו.

  עדיפות למעצר עפ"י צו:

  ישנה עדיפות למעצר אדם עפ"י צו בית משפט.

  כאשר מוגשת בקשה לבית המשפט שמטרתה מעצר אדם, בית המשפט בוחן את הנסיבות בגינן הוגשה לפתחו הבקשה . בית המשפט למעשה מעביר ביקורת שיפוטית על בקשת המשטרה לעצור אדם, לאחר בחינת כלל השיקולים בית המשפט מקבל החלטה אם להורות על מעצר אדם ואם לאו.

  חוק המעצרים קובע כי: "מעצר אדם יהיה בצו של שופט אלא אם כן הוענקה בחוק סמכות לעצור בלא צו".

  סמכות מעצר ללא צו שופט

  סמכות מעצר זו מכוונת כלפי אדם החשוד בביצוע עבירה מסוג עוון או פשע.

  עבירה מסוג חטא (שהעונש בצידה עד 3 חודשי מאסר) לא מקימה סמכות מעצר בידי שוטר. תנאי בסיסי למעצר אדם ללא צו כי ישנו "יסוד סביר לחשד" שאדם ביצע עבירה בת מעצר.

  לחשד זה, יש עילות מעצר מצטברות, השילוב בין החשד לעילות, יש בו כדי להקים סמכות מעצר כלפי אדם .

  עילות מעצר עפ"י החוק :

  1. העבירה בביצועה נחשד האדם נעברה בפניו של העוצר או שנעברה "זה מקרוב" (הפסיקה פירשה ביטוי זה באופן שהעבירה בוצעה במהלך מספר שעות ועד 24 שעות שקדמו למעצר ללא צו).
  2. לעוצר יש יסוד סביר לחשש שהאדם החשוד לא יופיע להליכי חקירה.
  3. לעוצר יש יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי מעצרו יביא לשיבוש הליכי המשפט.
  4. לעוצר יש יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או את ביטחון המדינה.
  5. האדם שנעצר חשוד בביצוע אחת מהעבירות הבאות: עבירה שדינה מאסר עולם או מיתה, עבירת בטחון, עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים (למעט עבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לצריכה עצמית), עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר, עבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותה בחוק למניעת אלימות במשפחה.
  6. אם אדם משוחרר בערובה ויש יסוד סביר להניח כי הוא הפר את תנאי שחרורו, או כי הוא עומד להימלט מן הדין, או שיש יסוד סביר לחשש שהוא נמלט ממשמורת חוקית.

  חשוב לדעת כי לא ייעצר אדם ללא צו, אם ניתן להסתפק בעיכוב .

  משמעותו של מעצר בלתי חוקי

  אדם אשר נעצר באופן לא חוקי יכול להתנגד למעצרו ולעזוב את "מקום מעצרו" .


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני
   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים
    דילוג לתוכן