השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  סמים – הדחת קטין לסמים

  כדאי לדעת וחשוב לדעת כי אחת מעבירת הסמים שהמחוקק רואה כחמורה ביותר, היא הדחת קטין לסמים.

  כיצד קטין מוגדר בחוק? אדם שטרם מלאו לו 18 שנים.

  איזו פעולה תיחשב כהדחת קטין לסמים?

  1. נתינת סם מסוכן לקטין.
  2. אדם שאחראי על קטין ובזמן הזה הניח לו להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.
  3. שידול קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.

  מי מוגדר כאחראי על קטין? התשובה לכך הינה הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ, אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא בהשגחתו או במשמורתו.

  העונש עפ"י החוק על עבירה זו הינו עד 25 שנות מאסר!!!

  מה המיוחד והשונה בהדחת קטין לסמים?

  אם כן ,התשובה לכך הינה מאסר החובה שהמחוקק מצא לנכון להשית על אדם שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה זו של הדחת קטין לסמים והורשע בה ע"י בית משפט.

  בניגוד לעבירות סמים אחרות, בעבירה של הדחת קטין לסמים או ניסיון לעבור עבירה זו, על בית המשפט להטיל עונש מאסר מאחורי סורג ובריח!!! בית המשפט, עפ"י פקודת הסמים, אינו יכול להטיל בגין עבירה זו עונש של מאסר על תנאי (כלומר, אם בעתיד אותו אדם יבצע שוב עבירה מסוג זה אזי ייכנס לבית הסוהר).

  עונש מאסר בעבירה זו מוגדר כחובה ולכך בית המשפט יכול לצרף עונשים נלווים, כגון קנס, שלילת רישיון הנהיגה וכו'.

  בע"פ 75/89 ציין בית המשפט :

  "אין גם ספק בלבי, כי לא בהיסח הדעת בחר המחוקק בניסוח כה רחב וכללי של הוראה עונשית זו. המטרה של אותו סעיף הייתה לקבוע עונשים חמורים ומכאיבים ביותר לכל אדם המסבך קטין במערכת הבזויה והמסוכנת של הסחר בסמים והשימוש בהם. כמובן, שמעשה איום הוא לגרום לצריכת סם מסוכן על-ידי קטין, ועל כך מדובר במיוחד בסעיף 21(א)(3) לעיל, אך יש לייחס חומרה לא פחותה מזו למתן אפשרות לקטין להיהפך לסוכן או לסרסור ("pusher" בלעז) במערך הכללי של הפצת סמים מסוכנים."

  בספרו של י' קדמי, על פקודת הסמים המסוכנים ¬הדין בראי הפסיקה נכתב:

  "האיסור מכוון למנוע נתינת סם מסוכן לקטין, על ידי החמרת העונש הצפוי בשל מעשה כזה בהשוואה לאספקת סם לבגיר; אין נפקא מינה באיזו דרך ובאיזו צורה ניתן הסם, אם ניתן בתמורה או שלא בתמורה ולאיזו מטרה ניתן" (ההדגשה שלי – ג' ב')."

  כאמור תנאי הכרחי להרשעת אדם בעבירה זו הנו כי העבירה בוצעה כלפי קטין.

  ללא הוכחת יסוד זה, לא ניתן להרשיע אדם בעבירה זו!!!

  בעבירות הסמים בכלל והדחת קטין לסמים בפרט, יש להיעזר בשירותיו של עו"ד פלילי מנוסה, אמין ומקצועי המתמחה בתחום הפלילי. שכן בחלק לא מבוטל של התיקים הפליליים בעבירה זו, ישנו ספק בדבר ידיעתו של מבצע העבירה כי מדובר בקטין.

  לא מדובר בטענה סתמית של נאשם כי לא ידע שמדובר בקטין , הדבר נבדק בהתחשב בנסיבות, בהיכרות קודמת עם הקטין , חברים משותפים, מראהו של הקטין ועוד'.

  עו"ד פלילי שזהו תחום התמחותו, עשוי לעורר ספק גם בנקודה זו ובכך למזער את העונש שיושת על הנאשם בעבירה זו.

  עו"ד פלילי מנוסה ומקצועי יידע אף למצוא את שביל הזהב ולשכנע את הפרקליטות או התביעות לתקן את כתב האישום ולהביא לשינוי עבירת הדחת הקטין לסמים לעבירה אחרת שלא תחייב מאסר בפועל.

  ייעוץ משפטי מקצועי עשוי אף בהתחשב בנסיבות התיק והנאשם, להביא לסיום התיק הפלילי בענישה חינוכית/שיקומית, הצופה פני עתיד, באופן שהנאשם לא יורשע בבית המשפט ובכך אף תמנע חריטת אות קין על מצחו, בצורה של רישום פלילי, לשנים רבות ואולי אך לקביעות.


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני

   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים