השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  סוכן מדיח – סוכן סמוי – סוכן משטרתי בעבירות סמים

  מה פירוש המונח סוכן מדיח? מהו סוכן סמוי? באילו תחומי פשיעה מופעל סוכן מדיח /סוכן סמוי? האם ניתן להרשיע נאשם בבית משפט עפ"י עדות יחידה של סוכן מדיח או סוכן סמוי? מה השלכות הסוכן המדיח על טיב העונש? על כך ועוד במאמר זה.

  סוכן מדיח

  סוכן משטרתי / סוכן מדיח הנו סוכן שעובד בחסות משטרת ישראל , תפקידו איסוף ראיות עבור התביעה לשם הגשת כתב אישום כנגד העבריין והעמדתו לדין פלילי במטרה להביא להרחקתו מהציבור לתקופה ארוכה כחלק מהמלחמה בפשיעה.

  באילו תחומי פשע פועל סוכן מדיח /סמוי?

  סוכן מדיח עפ"י ניסיון העבר, מופעל בדר"כ בתחום הסמים, כשהמטרה הינה קניית סמים מסוחרי סמים העוסקים בסחר בסמים, בין אם סמים קלים ובין אם סמים קשים. אחת לכמה חודשים מתפרסמת ידיעה לפיה המשטרה עצרה מס' רב של סוחרי סמים בעיר מסוימת. מעצר של עשרות סוחרי סמים בבת אחת נעשה תמיד לאחר פעילות ממושכת של סוכן מדיח / סוכן סמוי. יחד עם זאת, באופן עקרוני, אין מניעה כי משטרת ישראל תעסיק סוכן סמוי / מדיח בתחומים שונים ואחרים, למשל בתחום עבירות רכוש.

  מדוע סוחרי הסמים נעצרים יחדיו?

  התשובה לכך פשוטה. המשטרה מעוניינת להפתיע את סוחרי הסמים במטרה לעוצרם. סוחרי הסמים מכירים בדר"כ אחד את השני ובמקרים רבים יודעים את זהות הלקוחות של ה"קולגות", במקרה שאחד מסוחרי הסמים נעצר, הידיעה מתפשטת לה ואז סוחרי הסמים האחרים יכולים להימלט מאזורם ולהסתתר במקומות שונים ובכך למנוע מהמשטרה לתופסם ולהעמידם לדין פלילי.

  מיהו הסוכן הסמוי /מדיח?

  סוכן סמוי בעיקרון, יכול להיות כל אדם. בדר"כ מדובר באדם בעל עבר פלילי שבוחר לשתף פעולה עם משטרת ישראל בשל מגוון סיבות. חלק מהסיבות עשוי להיות הבטחת המשטרה כי תיקי חקירה פתוחים כנגד הסוכן יסגרו בתמורה לעבודתו הצמודה עם המשטרה במסגרת "מבצע סוכן" שמטרתו כאמור לעיל, איסוף ראיות כנגד אנשים העוסקים בתחום של סחר בסמים, למשל.

  סיבה אחרת יכולה להיות, סיוע לסוכן המשטרתי המדיח בגמילה מסמים. המשטרה תממן לסוכן הסמוי את הליך הגמילה, במכון גמילה בארץ. סיבה נוספת יכולה להיות הבטחת המשטרה כי כתב אישום שמתנהל כנגד הסוכן הסמוי יבוטל , כך הסוכן לא יועמד לדין פלילי בגין עבירה מסוימת שביצע.

  חשוב יהיה לציין כי המדינה תבחן את טיב האשמה כנגד הסוכן ורק לאחר מכן תקבל החלטה האם לבטל את כתב האישום נגדו. אם יהיה מדובר בעבירה חמורה מאוד שהסוכן ביצע והאינטרס הציבורי כי יועמד לדין בגין ביצועה גובר על האינטרס הציבורי שבגיוסו כסוכן לשם הפללת אחרים, אזי כתב האישום נגדו לא יבוטל. במקרה כזה ינוהל מו"מ עם הסוכן המשטרתי העתידי במטרה להגיע להבנה על התגמול שיוענק לו ע"י המשטרה אם ישתף פעולה עימה לשם הפללת עבריינים אחרים. סיבה נוספת יכולה להיות הבטחת המשטרה כי התביעה תגיע עמו להסדר טיעון מקל בגין התיק הפלילי /כתב האישום המתנהל נגדו.

  לעיתים, הסיבה היא תשלום עבור העבודה ללא קשר לתיק פלילי כזה או אחר ולעיתים נעשה שילוב בין אפשרויות התגמול שצוינו לעיל. סוכן משטרתי / סוכן מדיח יכול להיות גם שוטר שזה עתה גויס למשטרה ועושים בו שימוש בהסכמה לצורך איסוף ראיות כנגד עבריינים שונים. במקרה כזה התגמול שלו עבור העבודה הנו היותו שוטר מן השורה בשכר חודשי. לעיתים, הסוכן המדיח יהיה אדם/אזרח נורמטיבי, ששם לו למטרה לסייע במלחמה בפשיעה ובשם מטרה זו, הוא מוכן לשתף פעולה עם המשטרה.

  האם מותר להפעיל סוכן מדיח כנגד כל אדם?

  הפסיקה קבעה כי התשובה לשאלה זו הינה שלילית. בע"פ 470/83, מורי נ. מדינת ישראל, נקבע כי:

  … אל לה למשטרה להצמיד סוכן מדיח… לאדם, אלא אם בידיה מידע אמין, המחשיד אותו אדם כמי שנוהג לבצע פשעים חמורים מהסוג העומד לחקירה,…

  כלומר, המשטרה לא יכולה באופן עקרוני להחליט שהיא מנסה לאסוף ראיות כנגד אדם שאין לה כל מידע קודם כי עוסק הוא בפשע, צריך להיות מידע אמין בדבר עיסוקו הפלילי ו/או עבר פלילי מוכח.

  כיצד עובדת השיטה של סוכן משטרתי / סוכן מדיח?

  ראשית, המשטרה מכינה רשימה של עבריינים בתחום הרלוונטי אותם היא מעוניינת להפליל, לעיתים הסוכן המדיח עצמו נותן שמות של אנשים למשטרה הידועים לו והמוכרים לו באופן אישי כעבריינים בתחום הספציפי.

  לאחר גיבוש הרשימה, מתחילה העבודה הרצינית. לסוכן המדיח מוצמד איש משטרה, בדר"כ מדובר בשוטר מתחום המודיעין שמפעיל את הסוכן ושומר על קשר קבוע איתו.

  בהמשך, הסוכן יוצר קשר עם העבריין במטרה להביא אותו לביצוע העבירה ואז לאסוף נגדו ראיות. למשל בתחום הסמים, הסוכן יבקש לרכוש סמים, או אז סוחר הסמים יקבע לסוכן מקום ושעה לפגישה לשם קבלת הכסף ונתינת הסמים לסוכן.

  בדר"כ, העסקה תוקלט ע"י הסוכן כדי לתעד את העבירה והן כדי לחזק מהימנותו בדבר ביצוע העסקה וכן לוודא כי הסוכן פעל מול העבריין הספציפי אותו ביקשה המשטרה להפליל ולמנוע הפללת אדם אחר בעבירה שכלל לא ביצע.

  עם סיום העסקה, הסוכן המדיח יחזור לנקודת המוצא, שם ייפגש עם המפעיל שלו וידווח לו על העסקה לרבות מסירת חומר מפליל, למשל סמים.

  מעקב והקשיים הראיתים הכרוכים בכך

  במסגרת פעילותו של סוכן מדיח / סוכן סמוי, על המשטרה לפקח עליו ולוודא כי אכן הוא מבצע את המטלות באופן עקבי ואמין. לשם כך, במרבית המקרים יתבצע מעקב.

  כאשר מתבצע מעקב , העוקב רושם לעצמו נקודות מפעילותו המתעדת את הסוכן המדיח, ובין היתר, מתאר את מסלול ההגעה לעבריין, אנשים עימם נפגש ו/או דיבר בדרך, מסירת כסף לעבריין, קבלת דבר מה בתמורה וכן הלאה.

  המטרה ברישום נקודות אלה היא לסייע בידי העוקב לערוך בהמשך, עת יגיע למשרדו, דו"ח פעולה מפורט שלפיו אף יעיד בבית המשפט. מניסיוננו רב השנים, הן כקצינות משטרה ותובעות פליליות והן כסנגוריות, אותם עוקבים אינם שומרים את הנייר הקטן עליו כתבו את פעילות הסוכן המדיח לאחר עריכת הדו"ח המפורט. החשיבות בכך הינה שלמעשה הדו"ח המפורט אינו הראיה המקורית והטובה ביותר על פי דיני הראיות. הדו"ח המפורט הינו בדר"כ תעתיק.

  בית המשפט בבואו לשקול קבילות ראיה זו, לוקח בחשבון שייתכן שהיו טעויות בהעתקה מהנייר המקורי או לחילופין שהנייר המקורי אבד או הושמד בטרם עת והעוקב ערך דו"ח מזיכרונו בלבד, בין אם שעות אחרי הפעילות או ימים ואז תיתכן האפשרות כי זיכרונו לא היה במיטבו וקשה יהיה לסמוך על כך .

  בחלק מהמקרים , ישנו שוטר אחד שמרכז את פעילות כלל העוקבים אחר הסוכן והוא זה שעורך דו"ח והיתר נמנעים מכל סיבה שהיא. במקרה כזה עדות השוטר על פעילות עוקבים אחרים תיחשב לעדות שמיעה שאינה קבילה.

  האם ניתן להרשיע נאשם בבית המשפט רק על סמך עדות סוכן מדיח?

  עדות של סוכן משטרתי / סוכן מדיח, היא ככל עדות אחרת ואינה דרושה סיוע על פי דיני הראיות. יחד עם זאת, נקבע ע"י הפסיקה, כי לאור עברם הפלילי של סוכנים מדיחים, על בית המשפט לנקוט משנה זהירות עת הוא מסכם לעצמו את ההתרשמות מהעד המדיח (ראו לעניין זה ע"פ 436/79 פרנקו נ. מדינת ישראל).

  הפסיקה גם הדגישה את חשיבותן של ראיות משנה שמטרתן לתמוך בעדות הסוכן המדיח (ראו לעניין זה ת.פ. (מחוזי ירושלים) 129/99 מדינת ישראל נ. ליברטי, ת.פ. (מחוזי חיפה) 176/96 מדינת ישראל נ. אדרי).

  מה משמעותו של סוכן מדיח כשבית המשפט גוזר דינו של נאשם?

  בע"פ 129/61 שלום נ. היועץ המשפטי לממשלה, הביע כב' השופט זילברג, דעתו על נושא הסוכן המדיח:

  ממש שידול דבר עבירה, שידול אשר בלעדיו לא הייתה העבירה נעשית כלל, ועלינו להביע מורת רוחנו מהתנהגות שכזאת…

  בע"פ 360/80, מדינת ישראל נ. אפנג'ר קבע כב' השופט אלון, כי פעילות מדיחה של סוכן סמוי מחייבת מטעמי צדק הקלה משמעותית בעונשו של העבריין וכי:

  … ככל שמפתה יותר, ככל שעזה יותר הלבשת היצר הפלילי על העבריין בידי הסוכן המדיח, כן יש להקל יותר במידת העונש המושתתת על העבריין המודח…

  הלכה למעשה, בתי המשפט אינם נוהגים בדר"כ להקל באופן משמעותי בעונשו של נאשם שעבר על החוק לאחר שסוכן מדיח הביאו לדבר עבירה.

  יחד עם זאת, במקרים שהנאשם הודח לדבר העבירה באופן חריג ביותר, הרי שבית המשפט יטה להקל בעונשו באופן משמעותי!

  לדוגמא, רע"פ 2579/09, במסגרת תיק זה הנאשם הודח באופן חריג ע"י שוטר לבצע עבירה של סחר בסמים, השוטר פנה לנאשם הציג עצמו כבן למשפחה המזוהה כמשפחת פשע ודרש מהנאשם למכור לו סמים.

  בית המשפט בערכאה הראשונה קבע כי מדובר בהתנהגות החורגת מן הראוי ונתן משקל כבד לעניין והשית על הנאשם, עונש קל מן הקלים שבא לידי ביטוי בהארכת מאסר מותנה שהיה כנגד הנאשם מתיק פלילי קודם וכן קנס, זאת חרף חומרת העבירה ועברו הפלילי המכביד.

  לסיום, בתיקי סוכן מדיח / סוכן משטרתי, יש ליתן תשומת לב יתרה לנושא הראיות, שכן בחלק לא מבוטל של המקרים ישנו קושי ראייתי לתביעה , קושי שנובע הן מעצם זהות הסוכן המדיח, שהנו בדר"כ עבריין בעצמו ו/או נרקומן, בעל עבר פלילי , והן בשל התנהלות בעייתית של השוטרים מבחינת איסוף הראיות וקבילותן.

  בתיקי סוכן מדיח, ניתן למצוא קשיים ראיתים משמעותיים ביותר, קשיים שלעיתים יש בהם עד כדי שכנוע התביעה לבטל את כתב האישום או הקלה משמעותית בעונשו של הנאשם.

  בין יתר הקשיים הראיתים, ניתן לציין את היעדרו של מעקב צמוד אחר הסוכן המשטרתי, דבר שיש בו כדי לסייע בידי עורך הדין הפלילי לערער אמינותו של הסוכן על דוכן העדים.

  בתיקים בהם קיים מעקב, תיתכנה בעיות קשות לתביעה, כגון עדות שמיעה כאמור לעיל, היעדר ראיות מקוריות, הקלטות לא איכותיות מהן לא ניתן לזהות את זהות העבריין / נאשם, היעדר תעודת חיסיון מהשר לביטחון פנים ו/או תעודת חיסיון שאינה חלה על כלל הראיות שהתביעה מעוניינת שלא ליתן להגנה.

  הקשיים שצוינו לעיל הינם רק חלק ממגוון הקשיים שניתן לגלות בתיקי סוכן מדיח, קשיים שיש בהם כדי לסייע בידי הנאשם במאבקו על חירותו, לכן ישנו הכרח אמיתי בייצוג של עורך דין פלילי מנוסה שיבחן הראיות היטב ויידע להפיק את המיטב עבור לקוחו, בין אם ביטול כתב אישום ובין אם הגעה להסדר טיעון מקל ביותר.


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני

   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים