השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

מחיקת רישום פלילי לקטין

דרכי הטיפול בתיק חקירה כנגד קטין? האם התיק יירשם בפלט המרשם הפלילי? האם ניתן להביא למחיקת רישום פלילי של קטין? האם תיק פ"א כנגד קטין שנסגר ימחק מהמרשם הפלילי? מדוע חשוב לנהל את מחיקת הרישום הפלילי על ידי עורך דין פלילי מנוסה? על כך בגוף המאמר.

מהרגע שנפתחת חקירה פלילית כנגד אדם, נותר רישומו של התיק במרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל, אלא אם כן נקבע כי אותו אדם לא ביצע את העבירה שיוחסה לו.

לידיעתכם:

  1. מידע בדבר חקירת קטין בגין חשד לבצוע עבירה פלילית, יופיע בפלט המרשם הפלילי.
  2. מידע בדבר קטין שנחקר בגין בצוע עבירה פלילית ונדון בבית המשפט לנוער, יופיע בפלט הרישום הפלילי.

תיק חקירה כנגד קטין – דרכי הטיפול בו, האם הדבר יירשם בפלט המרשם הפלילי של הקטין?

עם סיום חקירתו של הקטין, קיימות מספר אופציות לגבי אופן סיומו של התיק:

  1. התיק ייסגר כתיק אי תביעה קטין.
  2. התיק ייסגר כתיק חקירה פ"א.
  3. התיק יועבר לגורמי התביעה (תביעה משטרתית או פרקליטות פלילית) ושם יוכרע באם יש די ראיות ואם יש מקום להגשת כתב אישום כנגד הקטין.

רק במקרה הראשון, שבו תיק החקירה נסגר כתיק אי תביעה קטין, לא יוותר רישום במסגרת המרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל. כשתיק חקירה כנגד קטין נסגר כתיק אי תביעה קטין, הדבר בא לידי ביטוי ברישום פנימי בלבד ביחידת הנוער החוקרת, ורק לעובדי הנוער ישנה גישה לרישום זה.

לעומת זאת, כאשר תיק חקירה נסגר מהעדר עניין לציבור או מחוסר ראיות, הגם שלא הוגש כתב אישום כנגד הקטין, יוותר במרשם הפלילי רישום של התיק הסגור.

גם לאחר שהוגש כתב האישום, במידה ונקבע כי הקטין ביצע את העבירה שיוחסה לו (עם או בלי הרשעה בצד קביעה זו), אזי ירשם הדבר ברישום הפלילי. (כאמור לעיל, אם זיכה בית המשפט את הקטין, לא ייוותר כל רישום פלילי נגדו בפלט המרשם הפלילי של משטרת ישראל).

האם ניתן להביא למחיקת רישום פלילי של קטין?

התשובה לכך הינה חיובית. בחוק המרשם הפלילי נקבעו תקופות ברורות למחיקת רישום פלילי של אדם, בגיר או קטין, בהתחשב בדרך סיומו של התיק (הרשעה או אי הרשעה) ובעונש שהוטל על ידי בית המשפט.

בהליך משפטי כנגד קטין, שהסתיים בהרשעתו של הקטין, תימחק ההרשעה, קרי, הרישום הפלילי מהמרשם הפלילי, בסיומם של תקופת ההתיישנות יחד עם תקופת המחיקה.

תקופת המחיקה בחוק הינה קבועה – 10 שנים. מאידך, תקופת ההתיישנות משתנה בהתאם לעונש שהוטל על הקטין.

לדוגמא, קטין שהוטל עליו עונש מאסר על תנאי או קנס בלבד, הרשעתו תמחק לאחר תקופה של 7 שנות התיישנות ביחד עם 10 שנות מחיקה, קרי, סה"כ – 17 שנים.

דוגמא נוספת הינה כשמוטל מאסר בפועל לתקופה של עד שנה – תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים בצירוף תקופת המאסר, כך שההרשעה תימחק לאחר 17 שנה + תקופת המאסר שהוטלה.

מידע חשוב – כשאדם מורשע בתיקים נוספים, התקופות יחלו מחדש ממועד ההרשעה החדשה.

לעתים קרובות, מסתיים הליך בבית המשפט לנוער, בעניינו של קטין, בדרך של אי הרשעה ודרכי טיפול שנקבעו על ידי שופט הנוער, זאת במטרה להביא דווקא לשיקומו של הקטין ולאו דווקא לענישתו בגין העבירה שבוצעה.

לסיום התיק כנגד הקטין בדרך של אי הרשעה משמעות רבה. אחד מהיתרונות העיקריים של אי הרשעה הינו מחיקה מזורזת של הרישום הפלילי. במה דברים אמורים?

כל אדם שעניינו הסתיים בבית משפט או בית דין פלילי ללא הרשעתו, אם בדרך של מבחן ואם בדרך של שירות לתועלת הציבור, או במסגרת דרכי טיפול שנקבעו בבית המשפט לנוער, רישומו הפלילי ימחק תוך תקופה של 5 שנים בלבד!!!

יתרה מכך, קטין מתחת לגיל 16 שביצע עבירה מסוג עוון וההליך נגדו הסתיים כמתואר לעיל, רישומו הפלילי בגין תיק זה ימחק לאחר תקופה של 3 שנים.

האם תיק פ"א כנגד קטין שנסגר ימחק מהמרשם הפלילי?

ניתן למחוק תיק פ"א כנגד קטין, אשר נסגר אם מאין עניין לציבור ואם מחוסר ראיות.

למעשה, מדובר בהליך של ביטול רישום משטרתי מהמרשם הפלילי, כך שלאחר פעולת הביטול התיק הפלילי לא יופיע יותר במרשם הפלילי.

לאחרונה, נקבעו בחוק המרשם הפלילי ובתקנות כללים לגבי ביטול רישום של תיקי חקירה משטרתיים סגורים מהמרשם הפלילי.

בין היתר נקבע, כי למעט נסיבות מיוחדות, תיק מסוג עוון שנסגר, יבוטל לאחר 7 שנים ממועד העבירה שיוחסה. בתיק שבו עבירה מסוג פשע אין ביטול אוטומטי.

כיום, קטין שנחקר בגין עבירה מסוג עוון, שתיק החקירה נגדו נסגר מאין עניין לציבור או מחוסר ראיות, יוכל להגיש בקשה לביטול הרישום הנ"ל מן המרשם הפלילי בתוך תקופה של 3 שנים בלבד (בניגוד לבגיר שיוכל להגיש הבקשה רק בחלוף 5 שנים).

כמו כן, תיק שנסגר כנגד קטין, שבמסגרתו יוחסה לו עבירה מסוג פשע, ניתן לפנות ולבקש ביטולו מהמרשם הפלילי לאחר תקופה של 5 שנים (בניגוד לבגיר – 7 שנים).

חשוב להדגיש, בקשות רבות המוגשות לביטול רישום כלשהו מהמרשם הפלילי נדחות מיידית ע"י משטרת ישראל, זאת בשל מחסור בידע , ניסיון ומקצועיות בתחום חשוב זה של רישום פלילי.

על הבקשה לביטול המרשם הפלילי להיות מנומקת ומנוסחת באופן מקצועי ויש להגישה בזמן המתאים עפ"י החוק ובהתאם לטיב העבירה, שאם לא כן, התוצאה תהיה דחיית הבקשה ועוגמת נפש רבה.

משרדנו מתמחה בתחום זה, נשמח לעמוד לשרותך ולהביא למחיקת רישום פלילי בתיקך.


מוזמנים לשתף את הכתבה

לייעוץ ראשוני

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

לייעוץ ראשוני

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים