השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  יעקב טייטל – כתב אישום, בקשה למעצר עד תום ההליכים

  היום בבוקר, הוגש כתב אישום חמור במיוחד כנגד יעקב טייטל, שכונה "המחבל היהודי" מההתנחלות שבות רחל.

  במסגרת כתב האישום, מואשם יעקב טייטל בשני מקרי רצח בכוונה תחילה, שלושה מקרים של ניסיונות לרצח, הצתה, החזקה ויצור נשק וכן הסתה חמורה לגזענות.

  עם הגשת כתב האישום, הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים גם בקשה למעצרו של יעקב טייטל עד לתום ההליכים כנגדו ולעת עתה הוארך מעצרו ליום 16 לדצמבר 2009, עד לקיום הדיון בבקשת הפרקליטות.

  מהי בקשה למעצר עד לתום ההליכים?

  הבקשה למעצרו של אדם, במקרה זה יעקב טייטל, עד לתום ההליכים כנגדו מוגשת לבית המשפט ביחד עם כתב האישום כנגדו.

  במסגרת בקשה זו, מבקשים גורמי התביעה, במקרה זה – פרקליטות ירושלים, מבית המשפט אליו הוגש כתב האישום, להאריך את מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים, כלומר, עד לסיום ההליך המשפטי .

  מדוע מבקשים לעצור נאשם עד תום ההליכים?

  הבקשה למעצרו של אדם עד לתום ההליכים כנגדו, אינה לשם הענשתו.

  המדינה מבקשת את מעצרו של נאשם עד לתום ההליכים לאור מסוכנותו של הנאשם או לשם מניעת שיבוש מהלכי משפט.

  כיצד נקבעת מסוכנותו של נאשם?

  מדובר בהליך שמטרתו להגן, למעשה, על הציבור, מפניו של הנאשם, אשר לו מיוחסת עבירה פלילית.

  השופט בוחן את רמת הסכנה הנשקפת מפניו של הנאשם , כשהוא לוקח בחשבון מספר גורמים:

  חומרתה של העבירה/ות המיוחסת/ות לו.

  המסוכנות שנובעת מהנאשם עצמו, אם בשל מעשיו ואם בשל עברו הפלילי.

  מתי חומרת העבירה בלבד יכולה להביא למעצר עד תום ההליכים?

  ישנן מספר עבירות, המפורטות בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), אשר יכולות להביא למעצרו של אדם עד לתום ההליכים כנגדו כשהן עומדות בפני עצמן , אפילו אם הנאשם עצמו אינו בעל עבר פלילי ואפילו אם נתפס בעיני בריות כאדם נורמטיבי לחלוטין.

  מדובר בעבירות שהמחוקק רואה את מבצען כמסוכן לציבור רק בשל אופייה של העבירה, בהן:

  • עבירה שדינה מוות או מאסר עולם (למשל: עבירת רצח).
  • עבירות ביטחון מסוימות.
  • עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים שאינן לשם צריכה עצמית.
  • עבירות שנעשו באלימות חמורה, באכזריות או כשהעבריין ביצע כשהוא משתמש בנשק קר או חם.
  • עבירות אלימות במשפחה.

  האם ביצוע עבירה מהמפורטות לעיל תמיד תביא למעצר עד תום ההליכים?

  התשובה לכך הינה שלילית. זאת חרף קביעת המחוקק כי עבירות חמורות אלו מקימות חזקה כי מדובר בנאשם המסוכן לציבור, מה שלכאורה עפ"י החוק, מצדיק מעצר עד תום ההליכים המשפטיים.

  משמעותה של חזקה זו הינה, כי במקרה שבו מואשם נאשם בעבירות שברשימה לעיל, יוצאים מנקודת ההנחה שהוא מסוכן והמדינה אינה צריכה עוד להוכיח זאת.

  במצב זה, חובת ההוכחה היא על הנאשם וסנגורו, להוכיח לבית המשפט כי אינו מסוכן לציבור וכי ניתן לשחררו מהמעצר בתנאים מגבילים.

  מה משמעות המונח "תנאים מגבילים"?

  מדובר בתנאים שבית המשפט מטיל על הנאשם כתנאי לשחרורו מן המעצר.

  הנאשם צריך למלא בקפידה אחר התנאים הללו וזאת עד לסיום ההליך המשפטי.

  תנאים אלו יכולים לכלול מעצר בית מלא או חלקי, הפקדת כספים, חתימה על ערבויות, אזוק אלקטרוני ועוד.

  מה יקרה אם הנאשם יפר את תנאי השחרור / התנאים המגבילים?

  אם הנאשם בהיותו משוחרר יפר את התנאים המגבילים, התביעה תגיש בקשה לבית המשפט, להחזיר את הנאשם למעצר.

  כיצד עוד ניתן ללמוד על מסוכנותו של נאשם?

  במקרים בהם לא בוצעה עבירה שמקימה חזקה למסוכנותו של הנאשם, כפי שפורט לעיל, אזי המדינה יכולה להוכיח את מסוכנותו של הנאשם באמצעות עברו הפלילי , טיב העבירה שביצע – גם אם אינה מופיעה ברשימה מקימת החזקה – ונסיבות ביצוע העבירה.

  למשל: אדם שמיוחסת לו עבירה של החזקת סכין. מדובר בעבירה שהעונש המרבי בצידה הינו חמש שנות מאסר, והיא אינה מקימה חזקת מסוכנות.

  עם זאת, נסיבות החזקת הסכין כמו גם רישומים קודמים של הנאשם, יכולים להביא למעצרו עד תום ההליכים, גם בגין עבירה זו.

  האם ניתן לבקש מעצר עד תום ההליכים גם כשאין מסוכנות?

  כן. ניתן לבקש מעצר של נאשם עד לתום ההליכים גם בשל עילה של שיבוש הליכי משפט.

  במסגרת עילה זו, חייבת המדינה להוכיח כי קיים יסוד סביר לחשש כי אם לא ייעצר הנאשם עד לתום ההליכים , הדבר יכול לשבש הליכי משפט.

  המטרה הינה למנוע השפעה על עדי תביעה, פגיעה בראיות, העלמת רכוש או התחמקות מאימת הדין. ראו לעניין זה: הימלטותו של השופט בדימוס דן כהן מהארץ.

  האם מעצר עד תום ההליכים הוא לתקופה בלתי מוגבלת?

  חוק המעצרים מגביל את תקופת המעצר עד תום ההליכים לתקופה של תשעה חודשים בלבד!

  הכוונה הינה כי מיום הגשת כתב האישום ועד למתן הכרעת הדין בעניינו של הנאשם העצור (לא גזר הדין) לא תעבור תקופה של למעלה מ-9 חודשים.

  בכך, חייב המחוקק את המדינה ואת בית המשפט לזרז את ניהולו של תיק פלילי, במסגרתו אדם עצור עד תום ההליכים המשפטיים.

  האם בתום התקופה של 9 חודשים ישוחרר העצור באופן אוטומאטי?

  התשובה הינה שלילית. כמובן, שבחלוף התקופה על סנגורו של העצור להעלות הטענה בפני בית המשפט.

  זאת ועוד, ניתן להאריך התקופה האמורה על ידי הגשת בקשה, מבעוד מועד, לבית המשפט העליון.

  כך, גם אם מוארכת התקופה, והדבר אינו ניתן כדבר של מה בכך, בית המשפט העליון מפקח על התקדמות התיק הפלילי.

  פעמים רבות לא ייעתר בית המשפט העליון לבקשה להארכת מועד והעצור ישוחרר בחלוף התקופה.

  האם "המחבל היהודי", יעקב טייטל, ייעצר עד תום ההליכים?

  להערכתנו המקצועית, במקרה זה, בסופו של יום, ייעצר יעקב טייטל, "המחבל היהודי", עד לתום ההליכים כנגדו.

  ראשית, מיוחסות לו עבירות חמורות רבות, ביניהן עבירות שמקימות חזקת מסוכנות : שתי עבירות רצח, ניסיונות לרצח וכו'.

  כמו כן, מדובר במספר רב ביותר של אישומים, בעבירות חמורות ביותר, גם אלו שאינן מקימות את חזקת המסוכנות, עבירות שנעברו לאורך שנים רבות, כלפי מגוון רחב של מטרות.

  לכל אלו נוסיף את התנהגותו של טייטל לאחר הגשת כתב האישום, הערותיו בריש גלי כי אינו מתחרט על מעשיו, הערות אשר מעידות על העדר חרטה ומסוכנותו הרבה לציבור.

  בנוסף למסוכנותו של טייטל, יבחן בית המשפט את הסכנה כי שחרורו עלול להביא לשיבוש מהלכי משפט.

  במקרה זה, בהתחשב בכלל הנסיבות ובכך כי מדובר באזרח אמריקאי, קיימת סכנה ברורה, כי מר יעקב טייטל ינסה להימלט מן הארץ, די בכך בכדי להביא למעצרו עד תום ההליכים!!!


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני
   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים
    דילוג לתוכן