השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  התיישנות רישום פלילי

  מהו רישום פלילי?

  רישום פלילי הנו הגדרה לתיקים במסגרתם הוגש כתב אישום לבית משפט ונקבע כי האדם

  ביצע את העבירה.

  לאחר קביעת ביצוע העבירה ישנן 2 אופציות :

  1. הרשעה
  2. אי הרשעה

  אי הרשעה הינה קביעה שהנאשם ביצע את העבירה אך לא מורשע.

  מה ההבדל בין הרשעה לאי הרשעה?

  ההבדל הוא בתקופות ההתיישנות והמחיקה של הרישום הפלילי.

  כאשר מדובר באי הרשעה תקופת ההתיישנות והמחיקה יחד הינה חמש שנים, וכשמדובר בקטין שטרם מלאו לו שש עשרה שנים וביצע עבירה מסוג עוון – שלוש שנים.

  מתי מתחילה ספירת תקופת ההתיישנות והמחיקה של רישום פלילי מסוג אי הרשעה?

  תקופת הספירה תחל ביום פסק הדין או ההחלטה של בית המשפט.

  מה ההבדל בין תקופת התיישנות של רישום פלילי לבין תקופת מחיקה?

  חוק המרשם הפלילי קובע 2 תקופות רצופות שלאחריהן יימחק הרישום הפלילי. התקופה הראשונה הינה תקופת ההתיישנות וכשהיא מסתיימת מתחילה תקופת המחיקה.

  רק כשמדובר בתיק שהסתיים באי הרשעה, תקופות ההתיישנות והמחיקה משולבות יחד . התקופות הינן 5 שנים או שלוש שנים כפי שצוין לעיל.

  מתי חלה התיישנות רישום פלילי?

  התיישנות רישום פלילי משתנה בין בגיר וקטין וכן בהתאם לעונש שהוטל על הנאשם אשר הורשע בבית המשפט .

  להלן, תקופות התיישנות רישום פלילי לגבי בגיר, כפי המופיע בחוק המרשם הפלילי:

  (1) אם הוטל מאסר עד שנה אחת — התקופה שהוטלה ועוד שבע שנים;

  (2) אם הוטל מאסר עד חמש שנים — התקופה שהוטלה ועוד עשר שנים;

  (3) אם הוטל מאסר למעלה מחמש שנים — התקופה שהוטלה ועוד כפל התקופה, ובלבד שהתקופה הנוספת לא תעלה על חמש עשרה שנים;

  (4) אם הוטל עונש שאינו בין המפורטים בפסקאות (1) עד (3), או נתן בית המשפט קביעה כאמור בסעיף 2(3) — שבע שנים.

  מתי חלה התיישנות כשמדובר בקטין שהורשע?

  תקופות ההתיישנות שצויינו לגבי בגיר, יחולו גם לגבי עבירה שעבר קטין,בשינויים הבאים:

  (1) אם הוטל מאסר עד שלוש שנים — תקופת ההתיישנות תהיה התקופה שהוטלה ועוד חמש שנים;

  (2) אם הוטל מאסר עד חמש שנים — תקופת ההתיישנות תהיה התקופה שהוטלה ועוד שבע שנים;

  (3) אם הוטל מאסר למעלה מחמש שנים — תקופת ההתיישנות תהיה התקופה שהוטלה ועוד עשר שנים;

  (4) אם הוטל עונש שאינו בין המפורטים בפסקאות (1) עד (3) או נתן בית המשפט קביעה כאמור בסעיף 2(3) — תקופת ההתיישנות תהיה שלוש שנים.

  לעניין סעיף זה, "מאסר" = מאסר בפועל, לרבות מאסר על תנאי שהופעל.

  מה קורה אם בתקופת ההתיישנות הורשעתי בעבירה נוספת?

  אם בתקופת ההתיישנות הורשע אדם בעבירה חדשה, תחל תקופת ספירה חדשה.

  מה קורה אם הנאשם אינו כשיר לעמוד לדין או מפגר?

  במצב כזה, התיישנות רישום פלילי לגבי בגיר הינה 7 שנים ולגבי קטין שלוש שנים.


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני
   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים
    דילוג לתוכן