השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  התיישנות רישום פלילי ומחיקה

  חוק המרשם הפלילי קובע כללים לגבי ניהולו של מרשם פלילי – על ידי משטרת ישראל – ובו, בין השאר, יופיע הרישום הפלילי של כל אדם שהורשע בעבירה פלילית. במרשם זה יופיעו גם רישומים בדבר סיום הליך פלילי בדרך של אי הרשעה או קביעה כי האדם אינו מסוגל לעמוד לדין.

  החוק קובע גם כי בחלוף תקופה (הקבועה בחוק) יתיישן הרישום ואף ימחק מהרישום הפלילי של אותו אדם.

  האם יש הבדל בין התיישנות רישום פלילי למחיקה?

  אכן, קיים הבדל בין התיישנות רישום פלילי למחיקה.

  תקופת ההתיישנות מוגדרת בסעיפים 14-15 לחוק, כאשר התקופה המינימאלית, כפי שנקבעה בסעיף 14 לחוק, להתיישנותה של הרשעה הינה 7 שנים.

  בחלוף תקופת ההתיישנות, טרם נמחקת ההרשעה מהרישום הפלילי.

  עם זאת, בחלוף תקופה זו, מצטמצמת רשימת הגופים ו/או הזכאים לקבלת אותו מידע, המופיע עדיין ברישומו הפלילי של האדם. למשל: אדם שחלפה תקופת ההתיישנות לגבי רישומו הפלילי, אשר מגיש בקשה לרשות ממלכתית זרה, לשם קבלת ויזה כזו או אחרת, ותנאי מוקדם הינו חשיפת רישומו הפלילי, לא יימסר לה המידע על רישום פלילי שהתיישן.

  מתי מתחילים לספור את התקופה של התיישנות רישום פלילי?

  אם בתקופת ההתיישנות מורשע אדם בעבירה נוספת, לא תתיישן העבירה הישנה, כל עוד לא התיישנה העבירה החדשה. כלומר, כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות של ההרשעה החדשה, לא מתיישנת גם העבירה הישנה.

  מתי תימחק הרשעה מהרישום הפלילי?

  הרשעה תמחק רק בחלוף 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות.

  רק ברישומים אשר הסתיימו בדרך של אי הרשעה תקופת המחיקה נספרת החל ממועד ההחלטה והינה 5 שנים , למעט קטין מתחת לגיל 16 והעבירה שעבר הינה מסוג עוון – שם תקופת המחיקה הינה 3 שנים בלבד.

  הורשעתי בעבירה נוספת לפני שנמחקה הרשעתי הראשונה, מה יקרה?

  אם הורשעת בעבירה נוספת תקופת המחיקה תיפסק, והעבירה הישנה לא תימחק, גם אם חלפה התקופה המתאימה. שתי ההרשעות ימחקו אך ורק בחלוף תקופת ההתיישנות והמחיקה לגבי ההרשעה החדשה.

  האם הרשעה בכל עבירה יכולה להתיישן או להימחק?

  לא. ישנן עבירות שאין לגביהן התיישנות רישום פלילי או מחיקה, למשל: עבירות שעונשן מוות, עבירות שעונשן מאסר עולם או מעשר עשרים שנים והוטל בגינן מאסר בפועל של עשר שנים או יותר, עבירות ביטחוניות וכו'.

  מה המשמעות לכך שאין התיישנות או מחיקה?

  פועל יוצא לגבי אותן עבירות, הינו כי אותו אדם שהורשע בהן, לעולם יופיעו עבירות אלו ברישומו הפלילי, ולמרות חלוף הזמן, תהיה, לעולם, גישה לרישומו הפלילי, לאותם גופים ו/או זכאים לעיין ברישום פלילי זה.


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני

   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים