השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  הרשעתו של הרב מוטי אלון במעשה מגונה

  הרב מרדכי אלון – הרשעה בעבירות של מעשה מגונה – האם העונש שהוטל עליו הינו מקל או מחמיר?

  הרב מוטי אלון הורשע בביצוע שתי עבירות של מעשה מגונה בחבר של אחד מתלמידיו. הפרשה נחשפה לפני כשלוש שנים וחצי על ידי פורום "תקנה", כשנטען כי ישנן עשרות עדויות של מקרים דומים. לבסוף, בהיעדר מתלוננים, ולאחר שאחד משני המתלוננים סרב להעיד, הורשע אלון בשני מקרים בלבד בביצוע מעשה מגונה בכוח ומעשה מגונה בקטין.

  היום, שמיעת טיעוניהם של הצדדים לעונש, גזרה כב' השופטת חגית מאק-קלמנוביץ' בבית המשפט השלום בירושלים, את דינו של הרב אלון, ל- 6 חודשי מאסר בפועל, שיומרו בעבודות שירות, 15 חודשי מאסר על תנאי ופיצוי בסך 10 אלף ₪ למתלונן בתיק.

  השופטת מאק – קלמנוביץ' קבעה בגזר דינה, כי עצם הרשעתו של הרב מהווה פגיעה חמורה לאדם שהיה רב ומורה והחזיק בתפקידים ציבוריים, תפקידים שבהם כבר אינו מועסק. זהו אחד השיקולים, לדברי השופטת, שאותם לקחה בקובעה גובה העונש שיוטל על הרב.

  כמו כן, ציינה, כי המעשים שבוצעו נמצאים ברף הנמוך בחומרתם מבין עבירות המין וגם השימוש בכוח היה מינימאלי.

  סעיף 348 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, הוא המסדיר את עבירת המעשה המגונה.

  העונש

  מעשה מגונה, כהגדרת החוק, הוא "מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים". חומרת המעשה נקבעת בתתי הסעיפים השונים , ובהתאמה לחומרה, כך גם העונש המוטל בצידם.

  העונש המקסימלי שניתן היה להטיל על העבירות שאותן ביצע הרב אלון היה עד שבע שנות מאסר, זאת בשל האלמנט של הפעלת הכוח. אילולא אלמנט זה, העונש המקסימלי היה 3 שנות מאסר בגין העבירה של מעשה מגונה.

  יש לזכור, כי מדובר בענישה מקסימלית בלבד, לא ענישה שאותה קבע המחוקק בגין העבירה ולא ענישה מומלצת. בגין העבירה הנ"ל קבע המחוקק, כי ניתן להטיל עונש שאינו עולה על 7 שנות מאסר, ובית המשפט יכול, בהפעלת שיקול דעתו ובהתחשב בנסיבות העבירה, המקרה, העושה והקרבן, לקבוע את העונש שיטיל, החל מהטלת מאסר על תנאי בלבד, ללא מאסר בפועל ועד למאסר בפועל של 7 שנים (נקודה נוספת שיש לזכור, הינה שכשהמחוקק קובע עונש מקסימלי למאסר, הוא מכיל הן את המאסר בפועל והן את המאסר המותנה שמטיל בית המשפט, כך שלא ניתן להטיל עונש מאסר בפועל ביחד עם עונש מאסר מותנה שיעלו על 7 שנים סך הכל).

  כפי שצויין לעיל, בית המשפט שוקל שיקולים רבים בקובעו את גובה העונש שהוא מטיל. בין השאר, השיקולים הנשקלים הינם חומרת המעשה, נסיבות ביצוע המעשה, נסיבותיו האישיות של הנאשם, הנזק שנגרם לקורבן המעשה והאינטרס הציבורי בהרתעת הנאשם והרבים.

  בפועל –

  אמנם, אין מדובר במקרה זה בענישה ברף העליון או המחמיר. עם זאת, גם אין מדובר בענישה מקילה דווקא. על הרב אלון הוטל עונש מאסר בפועל. אמנם הוא יומר בעבודות שירות, זאת לאחר קבלת חוות דעת של הממונה על עבודות השירות כי הוא מתאים לכך, אך אין להקל בכך ראש – זהו עונש מאסר לכל דבר ועניין. גם העונש הנלווה של המאסר המותנה אינו קל – מדובר בעונש מותנה ארוך יחסית. גם הפיצוי, אם כי אינו גבוה במיוחד, גם אינו נמוך ביחס לרמת הפיצויים שניתנים לקורבנות בהליכים פליליים.

  בנסיבות העניין, כלומר רמת המעשים עצמם שבוצעו, נסיבותיו של הנאשם עצמו, הרב מוטי אלון, ושאר השיקולים שנשקלו, אין מדובר בענישה הסוטה מהמתחם הראוי במקרים מסוג זה, והיא תואמת פסיקות אחרות של בתי המשפט בעבירות מסוג זה בנסיבות דומות.

  ולכן, למרות שהפרקליטות ביקשה וציפתה להטלת עונש כבד יותר, הכולל עונש מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, לא נשמעה אכזבה מצידם לנוכח גזר הדין, זאת משום מעמדו של הנאשם עצמו, אשר גרר הד תקשורתי רב, והרשעתו והעונש שהוטלו מהווים בעיניהם מסר מרתיע ומחזק עבור נפגעים אחרים.

  משרד שביט & קנטור מתמחה בתחום הפלילי! לקריאה נוספת ומעמיקה בנושא מעשה מגונה

  לחץ כאן


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני

   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים