השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  הקראה של כתב האישום – מדוע מדובר בדיון כה חשוב?

  עם קבלת כתב אישום, מצורפת אליו הזמנה לסור לבית המשפט לדיון ראשוני בתיק – דיון ההקראה.

  מדובר בדיון חשוב במסגרת המשפט הפלילי, אליו יש להיערך בהתאם, שכן הוא בעל השלכות משמעותיות לאופן ניהול התיק כולו ובהתאם על חייכם!

  מהי הקראה?

  מדובר בדיון ראשוני בתיק הפלילי שהוגש על ידי הרשות התובעת לבית המשפט. במסגרת דיון זה, יוקרא כתב האישום לנאשם וזה יתן את תשובתו לכתב האישום – האם מודה, האם כופר או האם יש לו טענות מקדמיות שעל בית המשפט לתת עליהן דעתו כבר בשלב זה.

  מהן טענות מקדמיות?

  במסגרת דיון ההקראה, ולפני שהנאשם מוסר לבית המשפט את עמדתו לגבי כתב האישום – האם מודה או כופר בביצוע העבירות, זהו השלב שבו עליו להעלות טענות משפטיות המכונות "טענות מקדמיות" כנגד כתב האישום, במידה והן קיימות.

  בין היתר, ניתן לטעון טענות כגון:

  1. כי העובדות המתוארות בכתב האישום (הסיפור המתאר את המעשה הפסול לכאורה) אינן מקימות עבירה לפי החוק. כתב האישום מחולק בעיקרון לשלושה חלקים – עובדות, עבירות (על פי סעיפי החיקוק) ורשימת עדי תביעה. במידה ותיאור העובדות אינו תואם מבחינה משפטית את סעיף החיקוק שנרשם בכתב האישום, זהו הזמן להעלות טענה זו.
  2. התיישנות – לכל עבירה מצוינת בחוק תקופת זמן שבמסגרתה ניתן להעמיד לדין בגינה . אם כתב האישום הוגש לאחר שחלפה תקופה זו, אזי חלה על העבירה התיישנות וכתב האישום אינו תקף ויש לבטלו לאלתר.
  3. "סיכון כפול" – כשאדם נשפט בעבר בגין אותו מעשה פלילי.
  4. חוסר סמכות מקומית או עניינית – כאשר כתב האישום הוגש לבית המשפט הלא נכון מבחינת הסמכות העניינית (סמכות שלום או מחוזי) או מבחינת הסמכות המקומית (כתב האישום הוגש לבית המשפט באיזור שאין לו סמכות מקומית לדון בעניין).

  מה קורה כשנטענת הטענה המקדמית?

  כשנטענה טענה מקדמית, ראשית, ייתן בית המשפט לצד שכנגד אפשרות להשיב לטענה.

  עם מתן תשובה לטענה, יכול בית המשפט להחליט בעניין באופן מיידי, אלא אם כן ראה הוא לנכון להשהות את ההחלטה לשלב אחר של ניהול המשפט.

  מתי אני מודה או כופר בכתב האישום?

  לאחר שלב הטענות המקדמיות, אם יש, פונה בית המשפט לעורך הדין הפלילי של הנאשם ושואל האם הוקרא לנאשם כתב האישום ומהי תשובתו לאישום.

  נאשם שאינו מיוצג ישיב על כך בעצמו (רצוי להימנע מהתמודדות עצמית עם כתב אישום, הדבר יגרום לנזק רב!!! ).

  מהן האפשרויות העומדות בפני הנאשם בשלב זה?

  קיימות לנאשם מספר אפשרויות:

  1. להשיב לכתב האישום ובין היתר להודות באופן מלא בביצוע העבירות.
  2. להודות באופן חלקי.
  3. לכפור בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.
  4. וכן לטעון טענות נוספות שרלוונטיות מבחינתו לאישום.

  מה קורה לאחר שהנאשם מודה בכתב האישום?

  במקרה שבו הודה הנאשם בכתב האישום, ניתנת הכרעת דין בתיק הפלילי, בו מורשע הנאשם בעבירות שיוחסו לו ועוברים ישירות לשלב הטיעונים לעונש.

  לאחר שמיעת הטיעונים לעונש, ראשית של הגורם המאשים ולאחריו מפי הנאשם או סנגורו, ייגזר דינו של הנאשם (כלומר, יקבע העונש שיטיל בית המשפט על הנאשם בגין העבירות בהן הודה).

  כיצד מתנהל הדיון במקרה של כפירה בעובדות כתב האישום?

  אם הנאשם כופר בכתב האישום, על המדינה להוכיח כי הוא אכן ביצע את העבירות שיוחסו לו בכתב האישום.

  לשם כך, ידחה בית המשפט את המשך הדיון בתיק למועד אחר – לשם שמיעת הראיות בתיק – שלב ההוכחות.

  בשלב זה, יביאו הצדדים את עדיהם – הגורם התובע/מאשים יביא את עדיו על פי רשימת העדים שבכתב האישום (ואינו יכול לחרוג מרשימה זו, אלא אם קיבל רשות מבית המשפט להוסיף עדים) ובסיום הבאת העדים של התביעה, יביא הנאשם את עדיו הוא.

  לאחר שמיעת העדים, יכריע בית המשפט האם הנאשם ביצע את העבירות שיוחסו לו בכתב האישום או לא.

  מהי רמת ההוכחה הנדרשת לשם הרשעה בהליך הפלילי?

  במשפט הפלילי, רמת ההוכחה הנדרשת מצד המדינה גבוהה בהרבה מהנדרשת מתובע במסגרת המשפט האזרחי.

  על המדינה להוכיח את אשמתו של נאשם מעבר לכל ספק סביר.

  כלומר, באופן עקרוני, הנטל הוא על המדינה להוכיח כי הנאשם ביצע את העבירות שיוחסו לו ודי בהוכחת ספק סביר על ידי הנאשם בכדי להביא לזיכויו.

  אמנם, נשמע כאילו מלאכתו של הנאשם קלה בשלב זה, אך אין זה כך. לא קל להטיל ספק בעדי התביעה.

  לבית המשפט, פעמים רבות, נטייה טבעית להאמין לעדי התביעה, במיוחד כשמדובר בשוטרים או בעובדי ציבור.

  לא די בכך שהנאשם מאמין בצדקתו. יש צורך בהבנת ההליך המשפטי, כמו גם היכולת להעלות טענות משפטיות תוך כדי ניהול המשפט.

  לשם כך, עדיף כי נאשם לא ינהל לבדו את התיק הפלילי, שכן סנגור פלילי, המכיר את בית המשפט, את החוקים והנהלים, כמו גם היותו בעל ניסיון בחקירת עדים, יכול להשחיל ספק בפני בית המשפט, מקום שבו הנאשם לא יוכל לעשות כן, ספק משמעו זיכוי הנאשם!!!

  מה קורה לאחר שנשמעו כל העדים בתיק הפלילי?

  עם סיום שמיעת העדים, יסכמו הצדדים (קודם התביעה ואחר כך הנאשם או סנגורו – ניתן בעל פה או בכתב) ובית המשפט יכריע את דינו של הנאשם על סמך הראיות שהובאו בפניו – כלומר, בית המשפט יקבע אם לזכות את הנאשם מהעבירות או אם להרשיעו.

  מה קורה לאחר הרשעה של נאשם?

  במידה והחליט בית המשפט להרשיע את הנאשם, אזי יטענו הצדדים לעונש , בית המשפט ישקול את הטיעונים ומייד לאחר מכן יגזור את דינו של הנאשם, כלומר יטיל עליו את העונש המתאים ביחס לכתב האישום.


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני
   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים
    דילוג לתוכן