השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  ביטול פסילה מנהלית

  ביטול פסילה מנהלית

  אי כיול מכשיר הממל"ז

  במאמר זה, נפרט על מכשיר הממל"ז (מד מהירות הלייזר), על התפתחות הפסיקה בכל הנוגע למכשיר מדידה זה, כולל פסיקה חדשה ועדכנית, אשר מבקרת את התנהלות המשטרה בכל הנוגע לשמירה על תקינות המכשירים.

  בסוף השבוע, התפרסמה כתבה ב- YNET, המתייחסת למספר החלטות שקיבלה כב' השופטת, לאה שלזינגר שמאי, בבית המשפט לתעבורה במחוז המרכז.

  במסגרת בקשות לביטול פסילה מנהלית שהוגשו לכב' השופטת שלזינגר שמאי, הורתה כב' השופטת על ביטול הפסילה המנהלית וזאת משום שלא הוצגו בפניה ראיות להוכחת כיולו של מכשיר המדידה, הממל"ז.

  ממל"ז – מהו?

  מד מהירות הלייזר – הממל"ז – הנו אחד מהמכשירים של משטרת ישראל, למדידת מהירות נסיעתם של רכבים.

  הממל"ז מודד את מהירות נסיעת הרכב בשולחו קרן לייזר לעבר הרכב הנמדד, כשהמהירות נמדדת על ידי חישוב הפרש בין הזמן שלוקח לקרן להגיע למטרה לזמן שלוקח לו לחזור מהמטרה. תוצאות קריאת הלייזר מתורגמים למהירות הרכב והמרחק ממנו נקלט הרכב על ידי המכשיר.

  מדובר במכשיר הניתן להפעלה על ידי שוטר (חייב להיות מפעיל מוסמך), הן באחיזה ידנית והן על ידי העמדתו על חצובה.

  אמינותו של הממל"ז בהחלטות בית המשפט

  בע"פ 4682/01 גבריאל לוי, משה עטיה נ' מדינת ישראל (פס"ד לוי), קבע בית המשפט העליון כי מדובר במכשיר אמין, אך יש להפעילו בהתאם לכללי המדידה המופיעים בהוראות היצרן.

  הפסיקה קבעה כי מדידה של מכשיר ממל"ז המופעל באופן ידני תהיה תקפה במדידות של רכבים עד למרחק של 300 מטר. כמו כן, נקבעו כללים מנחים לרשויות התביעה, כשהן מבקשות להסתמך על תוצאות בדיקת הממל"ז להוכחת נהיגה במהירות מופרזת:

  1. התביעה צריכה להוכיח כי המכשיר פעל בצורה תקינה בשעה שבוצעה המדידה.
  2. יש להוכיח כי מי שהפעיל את מכשיר הממל"ז הינו שוטר מיומן לכך.
  3. יש להוכיח כי המכשיר, בנסיבות העניין, הופעל כראוי על ידי השוטר המפעיל, וכן כי תנאי השטח במקום המדידה מבטיחים כי המדידה נעשתה באופן נכון וללא שיבושים (כגון: תנאי מזג אוויר).

  חשוב להדגיש כי על אף אמינותו של המכשיר, נקבע כי יש להפחית 3% מהמהירות שנמדדה, וזאת בשל סטייה בדיוקו של המכשיר.

  אמינות מדידת מכשיר הממל"ז – פסיקה חדשה

  לאחרונה, ניתנה שורה של החלטות בבתי המשפט השלום לתעבורה וכן במסגרת ערעורים בבתי משפט מחוזיים בעניין אמינות מכשיר הממל"ז.

  בע"פ (ב"ש) 5355/08 מדינת ישראל נ' עמיקם לוין, מטיל בית המשפט ספק באמינות תוצאות מדידת המכשיר וזאת משום שנמצא כי המדינה אינה מקיימת את חובת כיול מכשיר הממל"ז במעבדה מורשית.

  נציין כי המדינה אינה משלימה עם החלטה זו ולכן הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

  בית המשפט בע"פ לוין קבע כי על פי הוראות היצרן של המכשיר, יש לבצע במכשיר כיול תקופתי.

  משמעות ההוראה הינה, כי דיוקו ותקינותו עלולים במשך הזמן להיפגם באם לא יעבור כיול כאמור. אין מכשיר שניתן להסתמך עליו לאורך זמן, אם לא כוייל במעבדה מורשית לכך.

  משלא הוכיחה המדינה כי הדבר נעשה, לא ניתן להסתמך על המדידה של המכשיר לצורך הרשעתו של אדם.

  לאחרונה, התקבלו בבתי המשפט לתעבורה בארץ מספר החלטות המסתמכות על החלטתה של כב' השופטת רחל ברקאי בע"פ לוין, כשבתי המשפט מבטלים החלטות של קצין משטרה לפסילה מנהלית של רישיון הנהיגה ל- 30 יום.

  מהי פסילה מנהלית?

  מדובר בפסילה של רישיון נהיגה לתקופה מסויימת, אשר נעשית על ידי קצין משטרה בפועל.

  סעיף 47 לפקודת התעבורה קובע כ כשלשוטר יסוד סביר להניח כי נהג ביצע עבירת תנועה, הוא רשאי ליטול את רישיון הנהיגה שלו ולזמנו לשימוע בפני קצין משטרה בתוך שלושה ימים.

  במסגרת השימוע יכול הנהג לפרוס טענותיו בפני הקצין, אשר יכול לשלול לו את הרישיון לתקופה של 30-90 ימים, בהתאם לנסיבות המקרה, במידה וקיים יסוד להניח שיוגש כתב אישום נגד הנהג וכי יש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הנהג.

  סעיף 48 לפקודת התעבורה קובע כי נהג שנפסל על ידי קצין המשטרה כאמור, רשאי להגיש בקשה לבית המשפט המוסמך לביטול פסילה מנהלית.

  אי כיול הממל"ז – ביטול פסילה מנהלית והחזרת רישיון הנהיגה!!!

  לאחרונה, ניתנו מספר החלטות ע"י בתי המשפט, במסגרתן הוחזר רישיון הנהיגה לנהגים לאחר שקצין משטרה פסל אותם מנהלית.

  בתי המשפט קבעו באותם מקרים, כי אין תשתית ראיות לכאורה המספיקה להרשעה, נוכח ההחלטה בע"פ לווין.

  בהחלטתם קבעו בתי המשפט, כי תוצאות מדידה באמצעות מכשיר הממל"ז, מבלי שכוייל, אינן אמינות ולכן המדינה אינה עוברת את הרף הראיתי שנדרש לצורך הרשעה בעבירת מהירות.

  כשנקבע כי העדרו של כיול המכשיר פוגע באמינות תוצאות מדידתו והמדידה הינה, בעצם, הראיה היחידה שמביאה המדינה להוכחת המהירות שבה נהג הנאשם, אין די בראייה זו, כדי לגבש פוטנציאל ראייתי שנדרש לשם הרשעה בבצוע עבירה של נהיגה במהירות מופרזת (נהיגה במהירות העולה על המהירות המותרת ).

  בהחלטות שניתנו על ידי כב' השופטת, שלזינגר שמאי, בבית המשפט לתעבורה במחוז המרכז, נקבע כי מקום שבו לא ניתן לבסס הרשעה של נאשם על מדידה של מכשיר פגום, או מכשיר שלא הוכח כי הוא תקין, משום שלא הובאה בפני בית המשפט כל ראייה המעידה על כיולו, הרי שלא ניתן לבסס פסילה מנהלית על מדידה כזו.

  לדידה של כב' השופטת , מכשיר שלא כוייל או שלא ברור מתי כוייל והאם כוייל במעבדה מוסמכת ובהתאם להוראות היצרן, תקינותו מוטלת בספק והוא לא יוכל לשמש בסיס להרשעה בפלילים ולא כראייה לכאורה לצורך פסילה מנהלית ע"י קצין בתחנת המשטרה.

  כב' השופטת אף הוסיפה והדגישה כי על המשטרה מוטלת חובה לציין, ברישום של דו"ח של נהיגה במהירות מופרזת על סמך הממל"ז (במעמד רישום הדו"ח), את מועד כיולו של המכשיר, זאת כדי שלקצין המשטרה יהיה בסיס חוקי ותשתית ראייתית לשם הטלת פסילה מנהלית.

  כשההחלטה אינה מתבססת על נתונים אלו, אין ראיות לכאורה להוכחת האשמה ואין לפסול את רישיונו של הנהג.

  לסיכום: על אף שנקבע בפסיקה, כי מכשיר הממל"ז הינו מכשיר אמין, לאחרונה הועלו טענות לגבי תקינות הפעלתו של המכשיר, טענות אשר התקבלו בבתי המשפט לתעבורה.

  שאלת אמינות תוצאת המדידה בהעדר כיולו המכשיר, תידון במסגרת בקשת רשות לערעור שהוגשה בעניין זה על ידי המדינה. עד אז, קיימות החלטות שונות בעניין, שהינן מנחות אך אינן מחייבות את כל בתי המשפט לתעבורה.

  סעו בזהירות!!!


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני
   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים
    דילוג לתוכן