השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  נהיגה בשכרות: ביטול כתב אישום בעבירה של נהיגה בשכרות בטענה של הגנה מן הצדק

  הגנה מן הצדק הינה טענה הגנה במסגרת המשפט הפלילי, במסגרת רשימת הטענות המקדמיות שניתן להעלות והמצוינות בחוק סדר הדין הפלילי. קבלת הטענה על ידי בית המשפט יכולה להביא לביטולו של כתב אישום או ביטול חלקים מכתב האישום. כיום המבחנים הנהוגים הינם כפי שנקבעו בפסק דין בורוביץ (ע"פ 4855/02) – מבחן תלת שלבי להחלת ההגנה:

  1. בית המשפט יזהה את הפגמים שנפלו בהליכים שננקטו, תוך קביעת עוצמתם;
  2. בית המשפט יבחן את השאלה אם למרות הפגמים יש פגיעה חריפה בתחושת הצדק אם יקוים ההליך הנבחן;
  3. בית המשפט יבחן האם הפגמים ניתנים לריפוי באמצעים מתונים מביטול כתב האישום.

  בפסק דין בורוביץ נקבע כי:

  "מטרת החלתה של ההגנה היא לעשות צדק עם הנאשם, ולא לבוא חשבון עם רשויות האכיפה על מעשיהן הנפסדים. ואולם לרוב (אם כי לא תמיד) תיוחס הפגיעה בצדקתו ובהגינותו של ההליך הפלילי להתנהגות נפסדת של הרשויות; ובמקרים כאלה אכן מוטל על בית-המשפט לבקר את מהלכיהן" .

  חשוב להבין, במסגרת העלאת טענת הגנה מן הצדק, אין חשיבות לשאלת "אשמתו" של הנאשם – והיא יכולה להיטען גם מקום שבו מדובר באדם אשר ביצע העבירה שיוחסה לו וניתן, על סמך ראיות התביעה, אף להוכיח זאת.

  בתי המשפט בארץ אינם ממהרים לקבל את טענת ההגנה מן הצדק ומספר המקרים במסגרתם התקבלה הטענה, מצומצם מאד.

  ביטול כתב אישום – הגנה מן הצדק

  לאחרונה, ניתנה החלטה על ידי כב' השופט ש. בנג'ו, בבית המשפט לתעבורה בחיפה, במסגרתה התקבלה טענת הגנה מן הצדק, כתוצאה מכך, כתב האישום אשר ייחס לנאשם נהיגה בשכרות, בוטל.

  בתיק זה הוגש כתב אישום לפיו נהג הנאשם בהיותו שיכור, כאשר בדגימת אויר נשוף שנתן באמצעות מכשיר הינשוף, נמצאו 275 מיקרוגרם אלכוהול.

  בתום פרשת התביעה – כלומר, לאחר שנשמעו כל עדי התביעה טען הנאשם, שתי טענות, אחת מהן הייתה הגנה מן הצדק, אשר התקבלה על ידי בית המשפט.

  במסגרת זו התייחס כב' השופט בנג'ו לפסיקת בית המשפט לתעבורה בירושלים בעניין מכשיר הינשוף (בה נקבע כי יש להעלות את רף האכיפה בעבירות של נהיגה בשכרות ל- 400 מיקרוגרם) וכן התייחס לערעורה של המדינה על החלטה זו, אשר במסגרתו עתרה המדינה לבטל את פסק הדין הנ"ל ותחת זאת להורות כי רף האכיפה בעבירה של נהיגה בשכרות יועמד על 290 מיקרוגרם (הוא הרף שעליו הצביע המומחה מטעם המדינה שהעיד בפני בית המשפט השלום בטרם קבלת החלטתם).

  השופט בנג'ו הגיע למסקנה, כי גם אם יתקבלו טענות המדינה בערעור על פסק דין בירושלים, הרי שגם לשיטת המדינה, רף האכיפה הראוי הנו 290 מיקרוגרם ומעלה!!!

  כב' השופט בנג'ו התרעם בהחלטתו על כך שלמרות שהאמור לעיל מייצג את עמדת המדינה, אין אחידות בעמדה זו ולבתי המשפט לתעבורה ברחבי המדינה, ממשיכה המשטרה להגיש כתבי אישום ברף נמוך מ- 290 מיקרוגרם.

  כב' השופט בנג'ו קבע כי המדינה נתפסת ב"השתק שיפוטי", כלומר, היא מושתקת במסגרת ההליך שבפניו מלטעון טענות הסותרות את טענותיה בערעור שהגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים. לשיטתו של השופט בנג'ו, התוצאה הינה הקמת הגנה מן הצדק לנאשם וביטול כתב האישום.

  כב' השופט בנג'ו קבע כי בהתנהלותה של המדינה במקרים אלו (כאשר מחד טוענת במסגרת ערעור שהגישה כי על רף האכיפה להיות 290 מיקרוגרם ומאידך ממשיכה להגיש תיקים בהם רף האכיפה נמוך מכך) קיים דופי הפוגם בחובת תום הלב של המדינה בקיום וניהול הליכים פליליים, בהציגה עמדות מנוגדות בסוגיה עקרונית, זאת מבלי שניתן ליישב בין עמדות מנוגדות אלה. – לא ניתן לקבל מצב שבו רשויות התביעה מדברות, למעשה, בשתי לשונות.

  הפגיעה באזרחים

  משמעותה של סתירה זו בעמדת המדינה הינה הכתמתם והרשעתם של אזרחים רבים, דבר העשוי לפגוע קשות בזכויות היסוד שלהם – למשל: פגיעה בכבודם, בקניינם או בחירות תנועתם.

  יש לזכור כי בעבירה של נהיגה בשכרות, בדר"כ ,נפסל רישיונם של אזרחים בפסילה מנהלית ל- 30 יום ואף נאסר השימוש ברכב שבו נהגו.

  כך, שלמרות עמדת המדינה / משטרה, במסגרת הערעור כאמור, ממשיכה היא לפסול רישיונם של אזרחים ולמנוע שימוש ברכבם, גם כאשר נמדדת אצלם כמות הנמוכה מ- 290 מיקרוגרם אלכוהול באוויר נשוף. הדבר פוגע באופן קשה וקיצוני בזכויותיהם של אותם אזרחים.

  בדיקת מאפיינים

  במסגרת ההחלטה, בחן כב' השופט בנג'ו האפשרות לרפא את הפגם באמצעי אחר, מתון יותר, כגון קביעה כי הנאשם נהג תחת השפעת אלכוהול, בהתאם לבדיקת המאפיינים שעבר. לאחר בחינת חומר הראיות בתיק, הגיע השופט למסקנה כי מאחר והנאשם עבר בהצלחה את בדיקת המאפיינים, לא קיימות בתיק ראיות כי הנאשם נהג כשהוא תחת השפעת אלכוהול ולפיכך הגיע לתוצאה הבלתי נמנעת והמתחייבת, לשיטתו, והיא ביטול כתב האישום


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני

   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים