השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  אייל גולן – פרשת הזמרים

  מהי בעילה אסורה בהסכמה?

  בימים האחרונים, אנו שומעים בתקשורת את הביטוי בעילה אסורה בהסכמה, בהקשר של הזמר אייל גולן .

  מדובר, בין היתר, בקיום יחסי מין עם קטינה שגילה מעל 14 שנים אך מתחת ל-16 שנים.

  להלן, סעיף החוק בעבירה :

  הבועל קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לו, או הבועל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין, דינו – מאסר חמש שנים;

  האם כדי להעמיד אדם לדין בגיל בעילה אסורה בהסכמה, על התביעה להוכיח כי ידע באופן חד משמעי את גילה?

  התשובה לכך הינה שלילית. נקבע במספר פסקי דין כי אין חובה על התביעה להוכיח באופן פוזיטיבי, שהנאשם אכן היה מודע לעובדה, שהמתלוננת הייתה שייכת לטווח הגילים האמור. די אם תוכח כוונה פלילית ברמה של "פזיזות" ואי אכפתיות ביחס לנקודה זו.

  במשפט פלילי, יש להוכיח יסוד עובדתי ויסוד נפשי בכדי להרשיע אדם בבצוע עבירה.

  פזיזות הינה דרגה של מחשבה פלילית במשפט הפלילי. פזיזות אינה נחשבת ברף הגבוה בסולם המחשבה הפלילית.

  חשוב לציין, אם אדם החשוד בבצוע עבירה של בעילה אסורה בהסכמה יצליח להראות, שהוא פעל על פי טעות כנה וסבירה ביחס לעובדת גילה של המתלוננת, הרי יהיה בכך כדי לסתור קיומה של המחשבה הפלילית הדרושה.

  דוגמא ל"פזיזות"- אדם/נאשם מסר בעדותו, שהמתלוננת סיפרה לו, שהיא סיימה את כיתה י"ב בבית הספר ושהגישה בקשה לדחיית גיוסה לצה"ל. כמו כן טען כי הנערה נראתה מבוגרת מגילה.

  אולם, הנאשם לא העיד, שניסה לברר מה גילה של המתלוננת עובר לביצוע העבירה.

  עולה מכך , כי הייתה במקרה זה אדישות, אותה לא אכפתיות בנושא , המוגדרות בלשון המשפטית כ"פזיזות". אם נאמר לנאשם, שהקטינה סיימה זה עתה את לימודיה בכיתה י"ב ושהיא עומדת לפני גיוסה לצה"ל, הרי לא יכול היה שלא להבין מכך, שזהו מקרה גבולי, היינו שגילה של המתלוננת עשוי להיות פחות מגיל 16 .מצב עניינים זה מחייב בדיקה ובירור מצדו, לפני שיבצע מעשה, אף ללא התנגדות מצד הנערה.

  האם היה על אייל גולן לבדוק את גיל הנערה?

  אם הנערה אינה מוכרת לו ,חובתו הייתה לבדוק את גילה. אדם במעמדו של אייל גולן יודע כי ישנן הרבה מאוד בנות ,בגילאים שונים, שמוכנות לשכב איתו ומייחלות לכך . במצב דברים זה, היה עליו לדעת שייתכן כי אותה נערה טרם מלאו לה 16 שנים ולכן היה עליו לבדוק באופן יסודי את גילה, כלומר לראות תעודת זהות .

  האם הסכמה לבעילה ע"י אדם מסוים מהווה הסכמה לבעילה גם ע"י חברו של אותו אדם?

  הסכמה לבעילה על-ידי פלוני אינה הסכמה לבעילה על-ידי פלוני, והסכמה לבעילה בעבר אינה כשלעצמה הסכמה לצורכי בעילה בהווה. בהיעדר סימן להסכמה במועד הרלוונטי, אין זכות מוקנית להסכמה .


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני

   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים