השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  איומים – אלימות מילולית

  1. עבירת איומים הינה עבירה מורכבת ביותר. לעיתים קרובות ביותר, מה שנשמע לך כאיום , מבחינה משפטית אינו איום.
  2. למשרדנו הניסיון והידע המקצועי בתחום זה של עבירת איומים, והיכולת המקצועית להביא למחיקתה מכתב האישום לחלוטין.
  3. אם הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת איומים, זה הזמן המתאים ליצור קשר עם משרדנו!
  4. אם נסגר נגדך במשטרה תיק חקירה, בגין עבירת איומים, ("חוסר ראיות" או "אין עניין לציבור") , פנה למשרדנו לשם הגשת ערר על עילת הסגירה במטרה לשנותה לאין אשמה/עבירה!

  מהם איומים? מה נחשב איום? על מה בכלל מדובר?

  הגדרת איומים, עפ"י חוק העונשין: "המאיים על אדם בכך דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים."

  בטרם נפרט אודות עבירת איומים, חשוב יהיה לציין בפני קוראינו, כי איומים הינה עבירת אלימות מילולית, מדובר באקט אלים על כל המשתמע מכך.

  מילים עם קונוטציה של אלימות אינן רק פוגעניות, ולמעשה הדרך למימושן אינה כה ארוכה. לכן, המחוקק בחר להילחם בתופעה זו, בין היתר, משום שאף לדעתו אין מדובר במילים סתם הנאמרות כדבר שבשגרה, אלא באלימות לכל דבר ועניין.

  לכן, כפי שהחוק דן באלימות פיזית כך הוא דן בעבירת אלימות מילולית, שהעונש בצידה אינו קל – עד 3 שנות מאסר.

  מתי אמירה מסוימת תיחשב כאיום?

  על האיומים להיות מופנים כלפי אדם, הדעה הרווחת בקרב משפטנים, כי מדובר באדם ולא בגוף משפטי.

  על האיומים להיקלט על ידי אותו אדם אליו הופנו, כלומר, אין די בכך כי נזרק לאוויר איום, אלא, כי האיום אף נשמע ונקלט ע"י האדם המסוים.

  חשוב יהיה לציין, איומים כהגדרתם לעיל, שלא נקלטו ע"י אדם ,אינם נחשבים עפ"י החוק לעבירת איומים, אך הם מהווים ניסיון לעבור עבירת איומים.

  מה קורה בסיטואציה בה אדם זורק לאוויר איומים כלפי אחר שאינו מצוי בקרבת המאיים אך האיומים נשמעו ע"י שוטר?

  תשובה לכך ניתן למצוא בסעיף 192 לחוק העונשין: "המאיים על אדם בכך דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר".

  כלומר, עבירת איומים מתבצעת גם במקרה בו אדם שהפגיעה מיועדת כלפיו, לא שמע את האיום הלכה למעשה , ובתנאי שהאיום נשמע ונקלט ע"י השוטר.

  מה לגבי אדם אחר שישמע את האיומים המופנים כלפי אלמוני ?

  התשובה לכך אינה חד משמעית ואף המשפטנים חלוקים בדעותיהם, ישנם הסבורים כי אדם אחר יכול להיות כל אדם , בין אם קיימת זיקת קירבה כלשהי בינו לאלמוני, ובין אם לא קיימת זיקה . יש הסבורים כי מדובר באדם שיש לו זיקה כלשהי לאלמוני.

  יחד עם זאת וחרף חילוקי הדעות, ישנה דעה רווחת בפסיקה ולפיה, יש צורך בזיקה של עניין בין האדם ששמע את האיום לאלמוני (להזכירכם, אלמוני הוא האדם שהמאיים בפועל מעוניין לפגוע בו) .

  יסוד אחר של עבירת האיומים הנו רצון המחוקק בדרישה : "כוונה להפחיד ו/או להקניט", כלומר, הכוונה הינה כי למאיים כוונה ו/או שאיפה להשיג את היעד שהסעיף נועד למונעו.

  המילה "להפחיד" בסעיף 192 לחוק העונשין, משמעותה הטלת אימה, יצירת פחד מפני תוצאה שאינה חיובית .

  המילה "להקניט" עפ"י סעיף החוק כוונתה, הרגזה או הכעסת האחר, זאת עפ"י המשמעות הרחבה שיש למושגים אלו בחיינו היום-יומיים (עפ"י ספרו של יעקב קדמי, "על הדין בפלילים").

  מהו מבחנו של האיום ?

  המבחן הנו אובייקטיבי, מבחן האדם הסביר, בפסיקה נקבע כי: "יש לבחון את השאלה אם הדברים שנאמרו ע"י המאיים נשאו אופי של איום, לפי השפעתם האפשרית על האדם הרגיל ולא לפי הרגשתו הסובייקטיבית של האדם שאליו הם כוונו…".

  לכן, יתכנו מצבים במסגרתם, אף אם לא היה בדברי האיום להטיל פחד ומורא על המאוים, יהא בכך די כדי להרשיע בעבירת איומים , ובתנאי שדברי האיום עונים על המבחן האובייקטיבי של הטלת פחד על האדם הסביר.

  כב' השופט ברק, הטיב לסכם נושא זה בע"פ 103/88:

  "… האיום עצמו זו התנהגות, בדרך כל שהיא, העלולה לנטוע בלבו של אדם רגיל, פחד או חרדה. המבחן לקיומו של רכיב זה הוא אובייקטיבי… לעניין זה יש להבחין בין איום לבין מתן אזהרה או עצה… קו הגבול בין איום לבין אזהרה אינו מדויק. דומה כי ניתן להיעזר במבחן העזר הבא: אם יש לדובר שליטה או השפעה על אפשרות התממשות האזהרה – יש לראותו כמאיים ולא כמזהיר…"

  כב' השופט הנדל קבע בע"פ 7293/02:

  "נסכם במישור הכללי. נדמה כי במקרים הקשים להכרעה חשוב יהא לפרק את עבירת האיומים למרכיביה השונים. כל רכיב תופס מקום משלו. בין היתר יהיה צורך לבחון את זהותו של המאוים, דרך האיום, סוג הפגיעה, מהות הכוונה וזהותו של קולט האיום".

  במידה והוגש נגדכם כתב אישום המייחס לכם בצוע עבירת אלימות מילולית / איומים, הכרחי לשכור שירותיו של עורך דין פלילי, מנוסה ומקצועי.

  כפי שצויין לעיל, נושא עבירת האיומים הנו מורכב, איש מקצוע הבקיא ברזי המשפט הפלילי, ידע לטפל בכך, לאבחן את המקרה ובהתאם להפיק את המיטב עבור הנאשם.

  במקרים רבים ניתן לשכנע את התביעה לבטל כתב האישום, זאת משום שהיסודות המרכיבים את עבירת האיומים לא מתקיימים!

  לא כל אמירה שלילית שלכם = עבירת איומים = כתב אישום!!!


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני

   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים